Afhuggede hestehoveder, trækøller og bunker af lerkar. Det er nogle af de centrale elementer i jernalderens offermose, som netop nu bliver genskabt på Museum Østjylland i Randers.

Arbejdet med den nye oldtidsudstilling ”Livet ved fjorden” omfatter en total genopbygning og foryngelse af den gamle udstilling, heriblandt opbygningen af en mose.

Offermosen genopstår fyldt med fine jernalderfund fra Fuglsøgård mellem Mariager Fjord og Randers Fjord.