I juni måned blev de sidste beholdere til indsamling af organisk affald kørt ud, og indsamlingen går strygende. Det gælder både mængden og kvaliteten af det madaffald, indbyggerne i Randers Kommune sorterer.

Der vil blive indsamlet mindst 4.300 tons madaffald i 2017.

Til efteråret kommer turen til etageejendommene, der også skal til at sortere madaffaldet fra.

I løbet af 2018 er målet at indsamle 6.500 tons madaffald til produktion af biogas.