I begyndelsen af Randers Ugen inviteres alle randrusianere til at komme med deres input til det nye klimaprojekt Storkeengen, hvor klimatilpasning og udviklingen af en ny, bynær naturpark går hånd i hånd. Projektlederne bag projektet står klar til at tage imod de gode idéer på Justesens Plæne fredag den 11. august fra kl. 17 til kl. 19 og lørdag den 12. august fra kl. 11 til kl. 14.