I begyndelsen af Randers Ugen inviteres alle randrusianere til at komme med deres input til det nye klimaprojekt Storkeengen, hvor klimatilpasning og udviklingen af en ny, bynær naturpark går hånd i hånd. Projektlederne bag projektet står klar til at tage imod de gode idéer på Justesens Plæne fredag 11. august fra kl. 17 til kl. 19 og lørdag 12. august fra kl. 11 til kl. 14

 

På grund af klimaforandringerne kan vi randrusianere i fremtiden se frem til mere regn og højere vandstande i fjorden og Gudenåen, og så kan det let blive en våd fornøjelse at bo i landets største flodby. Heldigvis står klimasikring højt på dagsordenen hos både Randers Kommune og Randers Spildevand, som lige nu arbejder tæt sammen om klimaprojektet Storkeengen.

“Med Storkeengen kombinerer vi klimatilpasning med innovativ byudvikling. Det betyder, at randrusianerne både får fornuftige løsninger på nogle af de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig, og en helt ny naturpark, der skaber øget adgang til den unikke natur ved Gudenåen”, siger Lisa Melgaard, der er projektleder på Storkeengen hos Randers Spildevand.

Storkeengen skal klimatilpasse de lavtliggende dele af Vorup, som både er truet af de stigende vandstande i åen og af de øgede mængder regnvand, der vil komme fra de højereliggende dele af byen. Særlige skybrudsveje, nye vådområder og et stormflodsdige i engområdet nedenfor Vorup er alt sammen elementer i klimasikringen. Samtidig giver udviklingen af engområdet nye muligheder for rekreativ brug af naturen. Og det er netop den del, som projektlederne bag Storkeengen gerne vil have randrusianernes input til.

“Vi tænker, at den nye naturpark, som projekt Storkeengen bringer med sig, skal give byens indbyggere nye muligheder for både at nyde og være aktive i naturen. Spørgsmålet er bare, hvad vi randrusianere har brug for? Hvilke aktiviteter eller rammer vil skabe mest værdi for flest mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, vi håber at blive klogere på ved at invitere til dialog på Justesens Plæne i Randers Ugen”, siger Christina Sass Møller, der er projektleder på Storkeengen ved Randers Kommune.

 

———–

 

Kom med din idé og vind bøffer fra Vorup Enge

Du kan møde Christina Sass Møller og Lisa Melgaard på Justesens Plæne fredag 11. august fra kl. 17 til kl. 19 og lørdag den 12. august fra kl. 11 til kl. 14. Vi trækker lod om et gavekort til Lindbjerg Dexter blandt de bedste idéer til udviklingen af de rekreative elementer ved Storkeengen

 

———–

 

Fakta om Storkeengen

– Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt, Byen til Vandet.

– Projektet er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-års hændelse i 2100.

– Tidsplanen for projektet er endnu ikke endeligt fastlagt, men efter planen begynder anlægsarbejdet i løbet af 2018.