Skoleelever i 8.-9. klasse, der ikke er uddannelsesparate, kan få hjælp af en mentor fra det lokale erhvervsliv. UU-vejledningen i Randers samarbejder med organisationen Landsforeningen Talentspejderne. En ny evaluering viser, at mentorordningen har hjulpet 12 ud af 15 elever på en årgang

Mette Ægidius Nielsen fra Randers begynder efter sommerferien på uddannelsen som Pædagogisk Assistent hos Social og Sundhedsskolen i Paderup. For to år siden, da Mette begyndte i 9. klasse på Vestervangsskolen, var hun ellers skoletræt og blandt den andel af unge, som ikke var erklæret uddannelsesparat. Men efter et forløb hos en mentor hos Talentspejderne så verden pludselig helt anderledes ud. Det blev til en 10. klasse via den erhvervsfaglige EUD-uddannelse, og nu er Mette klar til at begynde på en ungdomsuddannelse.

“Talentspejderne hjælp mig med at få mere selvtillid. Jeg fandt ud af, at selvom jeg var skoletræt, så var der en mulighed for at tage en uddannelse. På EUD-10 veksler det med at gå i skole og komme ud og prøve noget praktisk i erhvervslivet. Den mulighed var helt rigtig for mig, og det havde jeg ikke fundet ud af uden hjælp fra min mentor. Samtidig turde jeg før ikke at stille mig op foran en forsamling for at tale – det kunne være i klassen, men det tør jeg nu, ” fortæller Mette Ægidius Nielsen.

Frivillige mentorer
Det særlige ved Talentspejdernes mentorordning er, at der er fokus på at finde elevens talenter og evner. Det sker ved brug af frivillige mentorer – kaldet talentspejdere – på lokale virksomheder, der mødes med eleven halvanden time én gang om ugen i 24 uger. Gennem møder og et veltilrettelagt program bliver de unges talenter og styrker screenet. Resultatet kan omsættes til at vise den enkelte elev den individuelle vej til en ungdomsuddannelse.

“Vi oplever, at eleverne via samtaleforløbene hos Talentspejderne finder ud af, at de er gode til noget. Ud af 15 ikke uddannelsesparate elever, som på en årgang har haft tilknyttet en talentspejder, er de 12 kommet videre til en uddannelse efter folkeskolen. Det svarer til en succesrate på 80 procent. Vi vil derfor tilbyde flere af de ikke-uddannelsesparate elever et forløb. Min vurdering er, at 60 -70 elever om året kan hjælpes videre til en ungdomsuddannelse med en frivillig talentspejder,” siger Morten Skivild, der er leder af UU Randers.

Den udmelding vækker glæde hos Tom Thinggaard Pedersen, der er sekretariatschef hos Landsforeningen Talentspejderne.  I 2012 var han med til at etablere foreningen i Randers som en af de første danske byer. I dag er Talentspejderne repræsenteret i 14 danske byer.

“Forløbet med UU Randers har for alvor vist, hvor stor en forskel vores program og vores frivillige talentspejdere kan gøre. Vi har længe vidst, at vores talentspejdere giver de unge mere selvtillid og glæde i livet. Nu kan vi også dokumentere, at de er et vigtigt redskab til at opfylde målsætningen om at få 95 procent af en ungdomsårgang i gang med en ungdomsuddannelse, “siger Tom Thinggaard Pedersen.

I Randers kommer 92 procent af en ungdomsårgang i dag ind på en ungdomsuddannelse, hvilket svarer til landsgennemsnittet.