Den ny Taxilov er ikke Randers Kommunes kop te.

Kommunens vurdering i et høringssvar er, at lovforslaget har en stor risiko for at medføre en svagere taxidækning i fx landdistrikterne til ulempe for borgernes mobilitet i landdistriktet.

Derfor anbefaler kommunen, at regeringen løbende evaluerer på konsekvenserne af den nye lov, da kommunen finder det vigtigt, at der er gode rammevilkår for bosætning og erhverv i landets landdistrikter.