Nu kommer der formentlig igen en dagligvarebutik på Udbyhøjvej 62 i Randers, hvor SuperBrugsen tidligere har været.

Randers Kommune har modtaget ansøgning om et nyt projekt for en dagligvarebutik, der kræver dispensation fra den gældende Lokalplan 120.

Der har været afholdt naboorientering, og Miljø og teknikudvalget skal tage stilling til, om projektet med de krævede dispensationer skal imødekommes.

Sagen behandles på torsdag.