Formand Per Boysen håber at der i år vil være større valgdeltagelse til Ældrerådet. Sidste gang – i 2013 – var valgprocenten 42, men formanden håber at dette tal vil stige i år

“Randers kommune er jo inde i en meget spændende udvikling på ældreområdet og rådet får mere og mere indflydelse, derfor håber jeg også at man fra borgernes side ser det som en gyldig grund til at stemme”, siger formanden.

I år er der også flere kvinde der stiller op – 12 kvinder ønsker at blive valgt til Ældrerådet, og det glæder formanden.

‘De sidste to år har det udelukkende været mænd, der har siddet i rådet. Den forhenværende formand Anne Margrethe Nielsen, ønskede at trække sig og jeg overtog formandsposten. Så vi har været 11 mænd, der har siddet så længe. Men når det nu også er de bløde værdier, der diskuteres, vil det være rart med nogle kvinder også”, mener Per Boysen.

I år er der 32 kandidater mod 23 sidste gang i 2013. det er alene en fremgang der glæder Per Boysen, så nu skal der bare vælges flere kvinder ind i Ældrerådet.

“Vi har efterlyst kvindelige kandidater og det har båret frugt, nu håbe jeg så bare at de også bliver valgt”, siger han.

Han vil gerne have at rådet afspejler befolkningens sammensætning. “Dermed ikke sagt at der er kritik af det siddende råd, slet ikke. Men vi skal have mangfoldighed. Mænd og kvinder kan i fællesskab anskue tingene bedre”.

Det glæder Per Boysen, at der er større og større fokus på Ældrerådets indflydelse og arbejde at det har genereret hele ti flere kandidater end i 2013.

“Og det kan man jo takke de foregående Ældreråd for at der er blevet større og større interesse for arbejdet på området. Denne periode har ældrerådet været inddraget i mange spændende tiltag og derfor blevet mere synligt. En af årsagerne til at flere gerne vil være kandidat tror jeg”, siger Per Boysen.

Lokalpolitikerne har sat flere ting i gang i kommunen blandt andet med fremtidens plejehjem og demenskommune tiltaget.

“Vi i rådet er blevet mere og mere inddraget sammen med brugere og pårørende i demensproblematikken og det gavner det grundlæggende arbejde. Vi bliver taget mere og mere seriøst. Derfor er jeg også glad for at der kommer fokus på det kommende valg til Ældrerådet”, siger Per Boysen.

“Den omstilling der er på ældreområdet, har politikerne vurderet at de ikke kunne gøre uden at inddrage os i beslutningerne”.

Aktivt råd
Historisk har kommunerne altid haft et ældreråd i en eller anden form. Men efter kommunesammenlægningerne for ti år siden er rådene blevet mere synlige, og de er blevet inddraget mere og mere.

“Det er jo også noget, der er interessant for politikerne. De får syn på de forskellige sager fra den befolkningsgruppe, det handler om. Her i kommunen har vi et meget engageret og aktivt Ældreråd, der gerne tager del i debatten”, siger Per Boysen.

Han mener at hele ældreområdet i Randers er inde i en meget spændende udvikling.

“Hele plejehjemsområdet med nedlæggelse af to plejehjem og oprettelse af fremtidens plejehjem samt den demenslandsby man opretter ved Møllevang er jo tiltag, der er meget interessante, og jeg tror også det er derfor, der har været så stor interesse for at stille op til valget”.

Per Boysen siger som politikerne at det skal være trygt og godt at bo i Randers, når man bliver ældre.

“Og i rådet kommer vi hele vejen rundt – lige fra de selvhjulpne ældre til de, der er mærket af alderdom og sygdom”.

Vigtigt at stemme
En fjerdedel af borgerne i kommunen er 60+ dvs 25.000 borgere, og det er dem der skal stemme til valget per brev. I 2013 var stemmeprocenten 42 og Per Boysen håber at dette tal i år vil være endnu højere.

“Jeg vil gerne agitere for at vi får en højere deltagelse. Det vil være fint med 50 procent. Men jeg vil godt indrømme at de yngste i aldersgruppen 60+ ser måske ikke sig selv som ældre. De arbejder stadig og er i fuld gang. Men de bliver jo også ældre en dag og alt arbejdet i rådet videreføres jo med årene. Så hvis man stemmer nu og inddrager sig selv i processen, kan man være med til at styrke rådet og derved også arbejdet, som man selv kan få gavn af når man bliver ældre”, siger formand Per Boysen.

“Så jeg vil opfordre alle til at stemme uanset alder”. Kandidaterne til dette års valg spænder i alder fra 60-80 år.
“Så rent kandidatmæssigt synes jeg, at vi er ganske godt repræsenteret i rådet”.

Også Udvalgsformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Leif Gade (S) er positiv oiverfor det arbejde der forgår mellem rådet og udvalget og han vil opfordre alle ældre til at stemme for at få så mangfoldigt et udvalg som muligt.

“Vores ældreråd i Randers, er det råd i Danmark der bliver aller mest inddraget i de åpolitiske processer. Det er hvad de hører når de er rundt i lamndet til konferencer. Og det er også det vi bestræber os på at gøre for at få de bedste løsninger”, siger Leif Gade.

“Og jeg håber også at de ældre borgere kan se at det nytter noget og derfor gerne vil stemme til valget. Jeg synes også man kan se en stigende interesse i pog med at der er ti flere kandidater til valget i år end for fire år siden. Og vi har jo også fået flere kvinder”, siger Leif Gade.

Ni af rådets 11 medlemmer genopstiller i år – en af dem er Per Boysen.

Pas på stemmesedlen
Som en forløber til valget 26. september afholdes der ældretræf  i Arena Randers torsdag 14. september. her vil alle kandidater præsentere sig. Desuden kommer Hospitalspræst Preben Koch og holder et oplæg med emnet “At slippe livet løs”. Også direktøren for Sundhed og Omsorg Erik Mouritsen kommer og holder oplæg.

Oplysningsmaterialet omkring valget – der bliver sendt ud i næste uge – uge 35 – er større end ellers. “Fordi der er ti kandidater mere end sidst er brochuren udvidet med to sider. Desuden modtager de ældre en stemmeseddel og en svarkuvert og det er vigtigt at være opmærksom på dette, så de ikke ryger i affaldsbeholderen sammen med reklamerne”, siger juridisk konsulent hos kommunen Maria Lotte Christensen.

Tirsdag 26. september 2017 er frist for modtagelse af stemmesedler.


Kandidat til Ældrerådsvalget 26. september

 • Leif Torsten Aaby
 • John Erik Aarsøe
 • Poul-Erik Axel
 • Steen Baunsgaard
 • Per Boysen
 • Else Marie Brandborg
 • Frank Christensen
 • Hanne Hjortshøj Christensen
 • Jørgen Gammelby
 • Bent Kristen Hede
 • Elsebeth Vestergaard Hjort-Hansen
 • Hanna Lund Højlund
 • Karl Marius Jakobsen
 • Lilly Ullits Jakobsen
 • Ebbe Jensen
 • Inger Trine Bagger Kirkegaard-Jensen
 • Allan Lauridsen
 • Jørgen Mark
 • Annette Johanne Nielsen
 • Preben Lundgaard Nielsen
 • Bibi Outzen
 • Aase Boje Pedersen
 • Merethe Rytter Pedersen
 • Jette Klitgaard Petersen
 • Jytte Inge-Lise Fogh Poulsen
 • Jytte Elisabeth Schmidt
 • Simon Ødegaard Simonsen
 • Arne Skov
 • John Thorsti Sloth
 • Lena Gjettermann Stampe
 • Peter Huuse Sørensen
 • Max Møgelvang Thomasen