Tidligere transportminister Henrik Dam Kristen (S) var i forbindelse med socialdemokraternes sommergruppemøde rundt i projekter i Randers. Dels fordi han har givet penge og dels af interesse for projekterne. Med ham var det lokale byrådsmedlem Iben Sønderup (S)

For fire år siden bevilgede daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) seks millioner kroner til en gangbro over Langå Station. I mellemtiden er der sket meget i Langå, og tirsdag kom han på besøg og så de resultater, der kom ud af hans bevilling i 2013.

Byrådsmedlem Iben Sønderup (S), som har været aktiv i arbejdet med at få gangbroen i hus, havde arrangeret besøget, og det nye musik- og kultursted, Station K, lagde lokaler til.

”Jeg tænkte, at det kunne være en god oplevelse for Henrik Dam Kristensen at se, at hans imødekommenhed i 2013 har givet konkrete resultater,” siger Iben Sønderup.

Siden Henrik Dam Kristensens besøg i 2013 har det været en lang proces at få resten af finansieringen af gangbroen på plads. Formand for Langå i Udvikling, Dorthe T. Nielsen har deltaget i mange møder med Banedanmark, og hun medbragte byggetegningerne, så Henrik Dam Kristensen kunne se dem og få et indtryk af det færdige projekt.

Byen bindes sammen
Den sidste etape af gangbroen kom i hus, da et samlet byråd stemte for at give 2,5 millioner kroner til trætopsbroen, som skal forbindes med perronbroen og skabe forbindelse hele vejen hen over banen. Samtidig vil broen bevirke, at der langt om længe kommer let og lovlig adgang til perronerne.

På Langå Station er brobyggeriet nu i fuld gang. Og gangbroen blev startskuddet til at en gruppe musikere og arkitekter gik sammen om at se, om man kunne leje stationsbygningen. Det er nu lykkedes, og de er i fuld gang med at indrette bygningen til musik- og kultursted under navnet Station K. Dørene åbnes d. 1. september i forbindelse med Open By Night i Langå.

Kreative projekter og liv i huset
Anders Pedersen og Thomas Madsen fra Station K viste rundt og fortalte om projektet. I den ene ende af bygningen skal der være udlejning af kontorer til musikere og andre kunstnere.

”Det skal være nogen, der vil være med til at skabe liv i huset og søsætte nogle kreative projekter,” siger Anders Pedersen.

I den anden ende skal der indrettes øvelokale og mulighed for at unge musikere kan komme og prøve deres musikprojekter af. ”Og vi vil også tilbyde noget undervisning,” fortæller Thomas Madsen. Begejstringen lyser ud af de to musikere og iværksættere, mens de fortæller.

”Det er jo herligt at se, at et infrastrukturprojekt kan være afsæt for så mange gode tiltag i en by som Langå,” siger Henrik Dam Kristensen.

Veteraner møder forståelse
Nils Jakobsen, Randers Veterancafé, mødtes med Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen i forbindelse med sommergruppemødet på Værket. Det var byrådsmedlem i Randers, Iben Sønderup (S), der havde arrangeret mødet.

”Formålet var at give Henrik Dam Kristensen ny viden om veteraners vilkår, inden forhandlingerne om nyt forsvarsforlig går i gang til efteråret,” fortæller Iben Sønderup.

Mødet var lukket for pressen, for at man kunne have et fortroligt rum at drøfte sagen i. Men efter mødet udtaler Nils Jakobsen flg.:

”Jeg havde indtryk af, at Henrik Dam Kristensen var lydhør over for de ting, jeg fortalte ham. Randers Veterancafé har opdaget, at der er et stort behov hos veteraner for at møde ligesindede. Og det gælder også de pårørende.”

”Jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at veteraner kan være ramt i forskellig grad,” siger Iben Sønderup, som har talt med rigtig mange veteraner, siden byrådet gik i gang med at udarbejde udkast til en kommunal veteranstrategi.

”Nogle veteraner har ingen problemer overhovedet, mens andre er rigtig syge og slet ikke kan få deres liv til at hænge sammen. Og så er der en masse variationer derimellem.”

På mødet blev det også drøftet på hvilken måde, staten kan agere konstruktivt over for kommunerne med henblik på at hjælpe de veteraner, der har brug for det. Og her ligger en opgave for veteranerne selv, mener Henrik Dam Kristensen.

”Der eksisterer ikke nogen virkelig landsdækkende forening, som kan give os politikere valid viden om de behov og problemer, der er. Og det mangler vi i den grad. Så det vil jeg håbe, at veteranerne kan etablere,” siger han og fortsætter:

”Jeg synes, det var et godt og ærligt møde, hvor jeg fik nogle nye indtryk og oplysninger, som jeg vil tage med mig videre i arbejdet. Noget af det, der mangler i forhold til veteraner, er anerkendelse. Og det skal vi blive meget bedre til,” siger Henrik Dam Kristensen.

Randers Kommune skal snart vedtage en ny veteranstrategi for kommunen. Strategien har været i høring hen over sommeren, og sagen skal på byrådsmødet 4. september.