På torsdagens møde i Miljø- og teknikudvalget skal der tages stilling til den videre planlægning for højhuse i Vorup enge for enden af Bojesvej

 

”Det er et meget indgribende byggeri i Vorup og Socialdemokratiet har tidligere sendt sagen i byrådet og stemt imod videre planlægning”, siger medlem af Miljø- og Teknikudvalget og partiets borgmesterkandidat Torben Hansen og fortsætter:

”Forvaltningen angiver også i sagen, at byggeriet vil fremstå markant synligt i landskabet og påvirke oplevelsen af det grønne strøg og Vorup enge. Byggeriet vil være meget markant lige op ad nogle af vores flotteste naturområder og det vil påvirke naboerne”.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at inden der arbejdes videre med lokalplanforslag og kommuneplanforslag, at der afholdes borgermøde i Vorup.

”Det virker ikke gennemtænkt, at der samtidig med, at der arbejdes med ”byen til vandet” – søges etableret højhuse i den samme zone” , supplerer Iben Sønderup(S), medlem af Miljø – og Teknikudvalget.