Randers Kommune har indgået en aftale med Erhvervsakademi Dania om at medvirke i et forskningsprojekt, der har til hensigt af afdække de lokale virksomheders internationale mind-set og samarbejdsflader.

De informationer og den viden, der opsamles via projektet, vil efterfølgende sættes i spil. Målet med undersøgelsen er at hjælpe virksomhederne til at begå sig endnu bedre i den globale konkurrence og dermed sikre endnu bedre vækstmuligheder for det lokale erhvervsliv.