I forbindelse med det store boligprojekt ved det tidligere Kærsmindebad i Randers skal de såkaldte pensionisthaver nedlægges, og kommunen har gennem længere tid arbejdet på en ny placering.

Forvaltningen har undersøgt tre mulige placeringer, og foreslår nu en placering på Blommevej i det nordøstlige Randers.

Det indstilles samtidig, at arealet til haverne reduceres til ca. 1 ha fra i dag 1,7 ha.

Udgifterne til etableringen tages fra indtægterne ved salg af arealerne ved Kærsmindebadet.