Der er ingenting at skjule, selvom man er konventionel landmand. Det mener Niels Erik Christensen. Derfor åbner han også dørene til sine kvægstalde søndag 17. september, så alle med selvsyn kan se, hvordan det foregår når kørerne bliver malket, kløet på ryggen og de små kalve bliver fodret

 

I samarbejde med Landboforeningen Kronjylland åbner Niels Erik Christensen dørene til sine stalde, så alle med interesse for landbruget kan se hvordan han behandler sine køer. Arrangementet er et led i en synliggørelse for landbruget. Der er meget fokus på økologi i disse år, men Niels Erik Christensen mener også at man stadig skal tænkte konventionelt. Det er der ikke noget fordækt i.

“Vi åbner dørene for vi har intet at skjule. VI vil hellere end gerne vise hvad vi laver. Dermed kan børn og deres forældre få en oplevelse og forbrugerne kan få en fornemmelse for det traditionelle landbrug”, siger Niels Erik Christensen.

Han er den eneste landmand i kommunen der denne søndag åbner dørene og for to år siden da han sidst var med til arrangementet mødte der 1500 interesserede op.

“Jeg håber, at der i år vil komme lige så mange. I år får vi fokus på økologien også. Min søn Nikolaj har netop forpagtet 225 hektar, som han skal omlægge til økologi, og vi vil derfor tage en debat med de besøgende om konventionelt kontra økologisk landbrug”, fortæller Niels Erik Christensen.

Høgstrupgård som stedet hedder på Østervang 9 i Øster Bjerregrav tæller både malkekvæg, kvier, kalve og enkelte kødkvæg. Ved siden af dyrker han jorden fortrinsvis med foder til køerne.

“Vi har dermed to forskellige produktioner og vi vil gerne vise forskellen. Jeg emner også forbrugerne har pligt til at holde sig orienteret om hvad det er de putter i munden, og derfor giver det mening at besøge et konventionelt landbrug”, siger han.

Dyrevelfærden er i top hos Niels Erik Christensen. Kørerne går i store båse hvor de frit kan bevæge sig. De går selv ind i malkemaskinen efter behov og der er stationer hvor de kan blive kløet på ryggen. Malkekvæget går sammen – kvierne går sammen og kalvene går sammen. Alt sammen for at skabe den bedste harmoni.

Og køerne er meget nysgerrige – så snart der kommer en fremmed ind i staldene er de der med deres store øjne. Men det er ikke nogen selvfølge, siger landmanden.

 

Altid åbent

“Du kan se på dyrene om de har det godt. Disse køer er tillidsfulde, det er fordi jeg ikke går og sparker til dem eller behandler dem dårligt jeg snakker med dem og kløer dem i nakken. Det kan man se hurtigt. Og jeg har ikke noget at skjule. Byens daginstitution og dagplejebørnene er altid velkomne og de går tit forbi – det er en aftale vi har – staldene er altid åbne”, siger Niels Erik Christensen.

Det er økologi og konventionelt landbrug, der er fokus på 17 september og der er selvfølgelig forskel på de to , siger landmanden.

Vi vil til dagen lave plancher hvor de besøgende kan se hvad det vil sige at drive økologisk og konventionelt.  VI vil visekonsekvenserne af det ene og det andet og vise udbytteniveauet. Men det skal ikke være en politisk diskussion, siger han.

Nogle mener at det er landbrugets skyld at vi i år ikke har set så mange insekter og især bier som tidligere. Men det vil Niels Erik Christensen ikke alene give landbruget skylden for.

“Det kan jo også være den sommer vi har haft. For der findes jo regler på området hvorvidt man må sprøjte med de ukrudtsmidler hvor der er bimærke på. Det kan også være at nogle landmænd ikke overholder reglerne, men det vil jeg ikke have skylden for. Det er jo heller ikke min skyld, hvis du kører for hurtigt i bil, vel?”, siger han.

Niels Erik Christensen kunne godt lægge om til økologisk, hvis han ville, men Mammen Mejeri, som aftager hans mælk, har ikke plads til mere økologisk, så han lader det blive ved det konventionelle.

Han producerer 1,3 millioner liter mælk og dyrker 185 hektar af forskellige afgrøder.

der er åbent søndag 17. september kl. 10-16. Borgmester CLaus Omann jensen holder tale kl. 10.30, for at støtte op om det erhverv som landbruget er og dens betydning for en kommune som Randers´.


Man kan se mere på aabentlandbrug.dk