Randers Kommunes Kultur- og fritidsudvalg skal i næste uge drøfte en fordyrelse af det omstridte byggeri af en Hal 4 ved Arena Randers.

Projektet bliver dyrere end forventet, og bygherre har derfor anmodet  LR realkredit om et lån uden kommunegaranti på op til 12,5 mio. kr.

Selve opførelsen af hallen er stort set i balance med en pris på ca. 102,5 mio. kr.

Men en række følgeudgifter samt ombygning af den eksisterende bygningsmasse kan ikke finansieres inden for den budgetterede finansiering.