Støj fra motorvejen plager flere boligejere i Randers.

Og støjen er også i fokus i forbindelse med et muligt nyt boligområde ved Fladbrovej tæt på Selandersvej.

Her er der planer om 33 boliger, der udnytter placeringen med udsigt mod landskabet.

Sagen har været drøftet i Miljø- og teknikudvalget, og her blev det besluttet, at der skal tages politisk stilling efter en fordebat, og at der sideløbende med fordebatten udarbejdes yderligere støjberegninger.