Norddjurs og Randers Kommuner vil indgå en samarbejdsaftale om den kommunale tandpleje.

Det skyldes blandt andet, at det ikke har været muligt at få besat en ledig overtandlægestilling i Norddjurs.

Aftalen ligger op til fælles ledelse i foreløbigt ca. 1½ år og et ønske om at undersøge, hvordan der kan opnås øget effektivisering og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne.

Aftalen træder i kraft 1. november og ophører den 31. maj 2019 med mulighed for forlængelse, hvis begge parter er interesserede.

Samarbejdsaftalen ligger op til, at Randers Kommune varetager ledelsesopgaven i begge kommuner.

Sagen skal behandles i Randers Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg i næste uge.