Beskæftigelsesministeriet har sat nogle mål for jobcentrene – tre af fire mål er opfyldt for Randers´ vedkommende. Jobcentret selv har opsat 20 mål – deraf har de opfyldt 12 – Og det er Ole Andersen stort set tilfreds med, selvom det kunne være bedre, indrømmer han

“Beskæftigelsesministeriet vil så gerne kåre årets bedste Jobcenter, men det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke være gode på alle områder, selvom vi gerne vil”, siger Ole Andersen.

Han indrømmer, at det halter nogle steder, men at opfylde 12 mål ud af 20, mener han er tilfredsstillende. Et af de mål der er opstillet, er at der skal flere i uddannelse.

“Randers ligger ikke godt demografisk. Vi har en stor andel af ufaglærte og det er vores mål at få dem uddannet, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet, som efterspørger udlært arbejdskraft. Det er nok en af de store udfordringer vi har”, siger chef for Jobcenter Randers Ole Andersen.

Han indrømmer at det er lidt tungt med det, fordi mange stadig er uafklarede.

“Når vi snakker unge er det jo alle unge, også dem med udfordringer i form af socialt udsathed og handicaps. Der er mange der mangler kompetencer så vi sætter kræfter ind på skolerne så de bliver bedre til at levere unge der er klar til arbejdsmarkedet”, siger han.

Det interesserer ham at hver femte ung, der er på kontanthjælp, har været anbragt udenfor hjemmet og hver tredje har fået hjælp i en eller anden form. Det giver store udfordringer for den kommunale indsats mod ledighed. Derfor har jobcentret også indledt et samarbejde med Tradium og SoSu skolen for at få de unge videre i uddannelse.

“Det koster lidt på den korte bane, men det kan godt betale sig”, mener Ole Andersen.

Ole Andersen oplever dog nogle gange at folk har svært ved at give slip og springe ud i en ny uddannelse. Men mange gange kan det være vejen frem til et varig job resten af livet.

Målet er færre ledige

Selvom Randers kun er 0,1 procentpoint bagefter Østjylland, når det kommer til ledighed, er målet at komme ned på tre procent, mener Ole Andersen.

“Der vil altid være en naturlig ledighed, og at tro vi kan komme længere ned vil være utopi, mener jeg. Jeg er dog glad for, at vi bevæger os hurtig nedad, og jeg tror på, at vi når målet. Virksomhederne i Randers er i hvert fald gode til at komme os i møde, og tilbyde jobs til de ledige her i kommunen”.

Derfor kan jobcentret også tidlig gå ind i ledighedsforløbet og afholde mange samtaler.

“Jeg ved godt, det virker meningsløst for de fleste, men der er en dybere mening med samtalerne”, siger Ole Andersen.

Meningen er at spore sig ind på hvad det er de ledige har af fremtidsplaner. På den måde kan man få dem ud i praktik, der kan føre til job. “Og det sker mange gange – det synes jeg vi har succes med”, siger han.

“Jeg kan ikke skabe flere jobs, men jeg kan guide folk ud til de jobs, der er”, siger Ole Andersen.

Randers ligge på en fjerde plads ud af 98 kommuner når det kommer til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og det glæder Ole Andersen.

“Vi er blevet bedre til at opsøge virksomhederne og de er meget positive i forhold til at hjælpe os”.

Flere skal med

Ledigheden er opgjort i forhold til de kontanthjælpsmodtagere, der er gjort arbejdsmarkedsparate samt dagpengemodtagerne. Derud over findes der en gruppe der ikke er arbejdsmarkedsparate samt de der er på sygedagpenge.

“Vores udfordring i Randers kommune er, at der er en stor gruppe, der ikke er arbejdsmarkedsparate – en gruppe med udfordringer. Det er ledige, der står lidt i stampe. Derfor har vi sat os et mål at vi skal være bedre til at få dem i job. Projektet “Flere skal med” er for de der har været ledige i fem år eller mere. De skal ud i virksomhedspraktik og kan af den vej springe videre ud i reelt arbejde. Der er evidens for at hyppige samtaler og praktik virker i forhold til dem”, fortæller Ole Andersen.

Han har set mange succeser – hvor folk er blevet en del af arbejdsmarkedet og det skaber gladere borgere.

“Mange bedømmer jobcentret set udefra, men det er ikke hovedet under armen. Desværre vil der altid være nogle der oplevet noget negativt, det ved jeg godt”.

Bedre fleksjob

Et af de tal, der halter noget efter i oversigten, der forleden blev præsenteret for byrådet er andelen af fleksjobs. Her er målet fra Randers Jobcenter at 240 personer på ledighedsydelse skal ansættes i fleksjob i 2017. Målet er at i gennemsnit skal 20 personer hver måned ud i et ordinært fleksjob. Her har man i Randers kun formået at få 131 i fleksjob indtil videre i år.

“Vi er optimister. Vi er faktisk gode til at få folk i fleksjob. Faktisk er der færrest på ledighedsydelse her i Danmark. Blandt andet har vi et spændende samarbejde med Finderiet og der er stadig tre måneder at løbe på så jeg tror vi når det. Men det er jo os selv der har spændt buen hårdt, det er vores egne mål”, fortæller Ole Andersen.

Og så kan man jo diskutere hvad der giver mening for den enkelte – målet er at finde noget til alle så man bliver tilfreds med sin tilværelse. Men det er ikke så definerbar mener Ole Andersen.

“Det er jo svært at definere hvad der giver mening – jeg mener jo at ethvert job der skal udføres giver mening. Hvis et job giver vækst og omsætning er det vel et godt job. Og her oplever vi at Finderiet er gode til at finde ud af det med fleksjobberne. Og det kan jeg ikke rose dem nok for. Men der er flere virksomheder der tager den opgave på sig – de skaber meningsfulde jobs for fremtiden”.