Tirsdag aften, 3. oktober, var omkring 60 borgere fra fortrinsvis Vorup og Haslund mødt op til vælgermøde hos Haslund Beboer- og Grundejerforening og Vorup FB med repræsentanter fra de otte siddende partier i Byrådet. Blandt dem var to helt nye ansigter for Konservative og fra Venstre

 

Og det var de lokale spørgsmål som trafik, bybus, udstykning og skole der stod helt øverst på listen over spørgsmål.

Aftenen startede med en præsentation af kandidaterne i panelet som var Bjarne Overmark, Beboerlisten, Charlotte Broman Mølbæk, SF, Ellen Petersen, Socialdemokratiet, Frank Nørgaard, DF, Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, Michael Horsmark, Konservative, Peter Gregersen, Venstre og Morgens Nyholm, Radikale Venstre.

De præsenterede deres mærkesager, og hvad der kan gøres for området i Vorup/Haslund. Og det var der særligt én af kandidaterne, der tog meget personligt. Peter Gregersen fra Venstre – ny kandidat, der selv bor i Haslund, havde masser af nye tiltag, som han gerne ser gennemført i området. Blandt andet sikre skolevej og tilkørsforhold til Haslund by og nye udstykninger i området, for at gøre det mere attraktivt og mindske risikoen for lukning af bybuslinjer. Her måtte en af de andre kandidater dog op og markere. For vælges du til byrådet, arbejder du for hele Randers og ikke kun Vorup/Haslund, blev der korrigeret.

Men der blev holdt en god tone i panelet, og selvom Kasper Fuhr Christensen gang på gang måtte markere sig med bemærkninger om Hal 4 – blev der diskuteret fremad, og det var klart at kandidaterne vil arbejde målrettet for et bedre og mere brugervenligt byråd i fremtiden.

Det er dog også det emne, der står højt på listen over vigtige spørgsmål i denne valgkamp – borgerinddragelse – At det skal være muligt at holde folkeafstemninger om vigtige emner og store projekter. Det blev da også breaket under mødet fra Bjarne Overmark, at regeringen netop tirsdag aften besluttede, at det skal være muligt med folkeafstemninger om store projekter i en kommune. Det er vand på både Beboerlistens og Velfærdslistens møller. Noget især Velfærdslisten har efterspurgt i flere år.

 

Vigtige lokale spørgsmål

Der var naturligt nok fokus på de lokale problemer, man har i Vorup og Haslund, da arrangørerne var Vorup FB og her kom spørgsmålet om flere penge til breddeidrætten, da Vorup FB´s omklædningsfaciliteter lader meget tilbage at ønske. Her blev flere gange nævnt Hal 4, som æder penge over de næste mange år – penge, der kunne være brugt til breddeidrætten. Men Venstre og DF måtte pointerer, at der er afsat to gange fem millioner kroner til breddeidrætten, så der kan komme styr på de faciliteter der er ude i lokalområderne. Uden breddeidræt ingen eliteidræt blev der nævnt.

Også den problematiske Hammelvej blev diskuteret. Kunne det være muligt at anlægge en rundkørsel eller som minimum en venstresvingsbane ind til Haslund, nu da Hammelvej er så trafikeret, blev der spurgt. Her måtte det pointeres, at der bliver kigget på det, men politiet skal med ind over for at vælge den bedste og mest trafiksikre løsning. Dette var partierne ganske enige om.

Og udstykning af grunde i Haslund var et ønske fra de fremmødte borgere, og også en cykelsti under Hammelvej til Værum. Her måtte Venstre indrømme, at der ikke var afsat penge på budgettet.

“Men jeg sidder heller ikke i Byrådet”, pointerede Peter Gregersen, og sagde dermed, at det er noget han vil arbejde for.

Frank Nørgaard fortalte som formand for Miljø og Teknik udvalget, at der er en prioriteringsliste, hvor skoleveje bliver prioriteret. Der er i det nye budget kun afsat to millioner kroner til nye cykelstier og en cykelsti koster én million per kilometer at anlægge, så der er ikke mange penge at gøre godt med.

Kandidaterne var glade for de mange konkrete spørgsmål fra vælgerne i salen, og her bemærkede Charlotte Broman Mølbæk fra SF, at det er de borgerdrevne spørgsmål, der skal drive værket i byrådet.

“Det er fint at komme ud som her, så vi kan høre, hvad det er, der rører sig blandt borgerne i Randers Kommune. Så kommer der mange flere forslag og bedre løsninger”, sagde hun.

Ellen Petersen fra S, supplerede:

“Det er det, demokrati er. Vi skal pleje demokratiet og inddrage borgerne, det lærte jeg allerede i skolen. Det er der ikke noget nyt i. Men vi skal blive bedre”, sagde hun.