SF Randers og Alevi Kvindeforening Randers inviterer alle til smagsprøver og foredrag med fem brobyggere med udenlandske rødder. De peger alle på én ting, der virker: Det gode forbillede

 

På lørdag 7. oktober fra 14 til 17 slås dørene op i den store sal i Helligåndshuset.

På talerstolen står iværksættere, en sagsbehandler og lokale forenings ildsjæle, der alle gør en

daglig indsats for integrationen.

Og modsat debattens fokus på nederlag vil de tale om, hvad der virker. Og om deres oplevelser

med det danske foreningsliv, uddannelsessystem, arbejdsmarked og at være iværksætter i

Danmark, når man har indvandrerbaggrund. Trods vidt forskellige arbejder er de alle

rollemodeller for især unge med anden etnisk baggrund.

Og disse forbilleder har en god indflydelse. Men de glemmes let i et mediebillede, der er mere

optaget af hård retorik, mener byrådskandidat og formand for SF Randers, Rosa Lykke Yde:

“Medierne er fulde af negative historier om integration. Og selvom de er vigtige og udtrykker

reelle problemer, så er der også rigtig mange gode historier. Og dem skal vi også lytte til, hvis vi

vil vide, hvordan vi løser de her problemer,” siger hun.

 

Iværksættere på talerstolen

På oplægslisten er blandt andre The Next Panda. 12 drenge fra Jennumparken, der startede

deres eget t-shirt-mærke mod fordomme. Ligesom den sort-hvide panda udgør de en broget flok

af alle mulige baggrunde. Sådan er fremtidens generation, siger de. Mangfoldig.

SF har også inviteret Adnan Barzang, som tidligere har været byrådskandidat for Beboerlisten i

Randers, der som pædagog med kurdiske rødder har mangeårigt integrationsarbejde under

neglene.

“Adnan ved, at man netop må se gennem farve, om det så er hud- eller partifarve, hvis man vil

ind til kernen af mennesket – det fælles ønske om forståelse og respekt,” siger Rosa Lykke Yde

og glæder sig meget til at høre om hans og de andres arbejder.

 

Mødet over maden

Ud over mange oplæg kan deltagerne også nyde flere små retter fra forskellige lande. Tanken er,

at en god måde at mødes på er omkring maden:

“At spise sammen, lytte til hinanden og udveksle fortællinger redder ikke verden. Men en del af

løsningen starter helt nede i det konkrete møde. Og vi vil gerne gøre det nemmere for folk, der

er interesseret i at mødes i dialog,” siger Sultan Atay fra Alevi Kvindeforening i Randers og

fortæller, at man bare kan møde op.

“Det er meget let at udpege problemerne. Det er straks sværere at tale om løsningerne. Det skal

vi turde i Randers,” slutter Rosa Lykke Yde.