Torsdag sidst på eftermiddagen var der inviteret til kaffemøde med beboere på Bojesvej, et socialdemokratisk byrådsmedlem, Mikael Mouritsen og borgmesteren om de bekymringer, der er, for det omdiskuterede boligbyggeri ved Storkeengen

 

Borgerne på Bojesvej er meget bekymrede. De frygter for skader på deres huse, ligeså snart et byggeri vil gå i gang på Erling Andersens gamle grund nederst på Bojesvej. Derfor havde de inviteret borgmester Claus Omann Jensen til en uformel snak over kaffe, kage og boller hos Christian og Helen Filskov på Bojesvej. Borgmesteren kom til tiden og i strømpesokker lyttede han ved kaffebordet til de bekymringer beboerne har.

Anette Vestergaard er bekymret, fordi da man byggede de lave bebyggelser på Bojevej for nogle år siden – ja da tog det kun en time efter at byggeriet var sat i gang før hendes gulv flyttede sig nedad med store økonomiske konsekvenser til følge – hun har efterfølgende haft udgifter på 400.000 kroner til udbedring af skader på sit hus. Og ligesom de andre borger vil hun gerne have en garanti for, hvem der skal betale, hvis der kommer skader på husene. Hendes bekymringer omkring et nyt byggeri i fem etager delte hun med borgmesteren, som var lydhør. Han var slet ikke klar over, at det stod så galt til, forklarede han.

En anden borger, Jens Sørensen, som bor længst nede mod engen overtog i 2008 et hus med sætningsskader, som han tænker stammer fra byggeriet af de lave bebyggelser. Han har sammen med familien været genhuset i 11 måneder, mens huset blev renoveret for over én million kroner – heldigvis havde han en ejerskifteforsikring, ellers havde han stået i en meget uheldig situation, bedyrer han.

Borgmesteren lod vide, at han ikke har tænkt sig at droppe planerne med byggeriet, hvis det bliver stemt igennem i Byrådet. Han lod også vide, at der er interesser, der skal plejes især den interesse at få mere velstillede borgere til kommunen, så økonomien i kommunekassen kan blive bedre, til at dækkede stigende udgifter til velfærden. Men denne købte de fremmødte ikke.

“Skal det ske på bekostning af de eksisterende borger i byen. Det mener, vi er forkert”, var en af kommentarerne ved mødet.

Det handler ikke om at tilfredsstille de for og tryne de mange, mente borgerne på Bojesvej.

“Og hvad hvis det er pensionister, der flytter derned?”, var en anden kommentar.

Taget til efterretning
Hele kvarteret ned mod engene er bygget på eng-jord. Den er fyldt med tørv, muld og vådt dyng. Den er slet ikke ideel at bygge på, kunne Christian Filskov bevise i dokumenter, han var i besiddelse af. Og det bakkede flere af beboerne op om.

“Jorden er så våd, at ikke engang havnen vil modtage den, til deres udvidelse af havneområdet”, sagde Mikkel Balle, der bor i nummer 38 og er bekymret for den ekstra trafik, der vil skade vejen og gøre den farlig for hans børn at færdes på.

Jo bekymringerne var mange. Blandt andet Peter Christensen, der bor på Vænget – vejen ved siden af byggeriet, er bekymret for skyggevirkningen.

“Som jeg kan se, vil de påvirke min grund i så betydelig grad, at solen forsvinder flere timer før den gør nu i min have. Det var ikke derfor, jeg flyttede herud”, siger han.

Her måtte borgmesteren pointerer, at der blev lavet beregninger på computer, så de kunne ikke diskuteres.

“Jeg har lige været involveret i en sag på Himmellandsvej, hvor beregningerne om skyggevirkningen er helt forkerte”, pointerer Joan Jersing Knudsen, der er byrådskandidat for socialdemokraterne og bor i Vorup.

“Så jeg tror ikke, vi helt kan stole med beregningerne”, sagde hun.

Dette havde borgmesteren ingen kommentarer til.

Generelt er jordbundsforholdene slet ikke til at bygge på og de forskellige analytiske kommentarer fra borgerne tog Claus Omann Jensen til efterretning, og han var glad for mødet.

“Jeg lytter til, hvad I siger, og jeg kan se, at der skal gentænkes nogle ting i forhold til den måde vi har tænkt at bygge på”, sagde han.

Naturen betaler
En anden bekymring fra borgerne er, at man ødelægger den naturoplevelse, det giver at gå tur i Vorup Enge. Aage V. Jensens Naturfond har postet adskillige millioner i hele området, og nu vil det blive ødelagt af en høj beboelse. Dette mente borgerne heller ikke var gennemtænkt.

“Kunne man ikke bygge lavt og så på flere kvadratmeter, så naturen ikke bliver skæmmet af en stor boligblok?”, spurgte en af borgerne borgmesteren.

“Jeg kan godt være bekymret over om fondet vil poste penge i engene igen, hvis man lader hånt om området og bare bygger for at tjene penge”, var en anden kommentar.

Borgmesteren vil dog ikke give borgerne ret i bekymringen om naturen. Naturen skal bruges, mener borgmesteren, og man kan godt bygge tæt på den eller i den, og alligevel bevare skønhedsværdien, mener han.

“Jeg tror, hvis vi bruger naturen på denne måde, vil man få øjnene op for den og passe bedre på den”, var hans kommentar.

Og det er ikke kun borgerne i den nederste del af Vorup, der er bekymret for ødelæggelse af herlighedsværdien i Vorup Enge – det er der mange borgere fra hele Randers, der bruger området, der er.

————–

Der afholdes borgermøde om byggeriet på mandag 9. oktober kl. 19.00 i Vorup Skoles gymnastiksal, hvor alle er velkomne, der gerne vil komme med sin mening om projektet.