Den såkaldte Klimabro i Randers er en central del af realiseringen af det store projekt Byen til Vandet.

Tre linjeføringer er nu på bordet.

Forvaltningen indstiller, at politikerne skal vælge linjeføring F, som løber mellem de to andre forslag, der er i spil.

Klimabroen vil aflaste en væsentlig del af trafikken på Randers Bro.

Det anslås, at den foreslåede linje F vil betyde en anlægsomkostning på cirka 616 mio. kr.