Der er store regionale forskelle på, hvor ofte de praktiserende læger udskriver antibiotika. Lægerne i Region Midtjylland holder mest igen.

De udskrev sidste år 487 recepter på antibiotika per 1000 indbyggere. Tilsvarende udskrev læger i Region Sjælland 575 recepter, viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af patienter, der får antibiotika, er faldet. Men faldet er mest markant i Region Midtjylland.

Det er væsentligt at skære ned på antibiotika, fordi flere og flere bakterier udvikler resistens.