I flere år har der været planer om at Hornbæk SF skulle flytte fra Overvænget til Firmasportens anlæg på Gl. Viborgvej i Randers, hvor det var hensigten at lave Idrætscenter Vest.

Det store projekt er imidlertid løbet ind i problemer.

Ejeren af det areal, der skal bruges til at udvide det nuværende anlæg på Firmasporten, vil ikke sælge som landbrugsjord, og byrådet vil ikke ekspropriere.

Forvaltningen har nu opstillet fire scenarier for, hvilken retning man skal gå i.

Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen i dag.