Siden 2006 og frem til i dag er der sket et fald på cirka 50 procent i antal sigtelser blandt børn og unge op til 17 år. Det er en positiv udvikling, der blandt andet kan forklares med en målrettet indsats og et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds i Randers

En ny rapport fra Justitsministeriets forskningsenhed viser en positiv udvikling i ungdomskriminaliteten i Randers Kommune. Antallet af sigtede børn og unge under 18 år er faldet fra 192 til 102 børn og unge 2016.

SSP-konsulent i Randers Kommune, Claus Hansen, vurderer, at en af årsagerne er det gode samarbejde med politiet og mange nye indsatser på området.

“Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Østjyllands Politi i mange år og laver mange forebyggende aktiviteter i fællesskab. Også ude på skolerne laver vi masser af kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med lærere og pædagoger. Blandt andet kommer vi nu ud i samtlige 6. klasser i kommunen med social pejling, hvor vi forebygger risikoadfærd og også har kontakt til forældrene,” siger Claus Hansen.

Samfundsøkonomisk gevinst
Udviklingen betyder, at der bliver flere og flere unge, der aldrig begår kriminalitet.

“Kriminel adfærd bliver ofte grundlagt tidligt i livet, og derfor vil det give en samfundsøkonomisk gevinst over tid, at færre unge begår kriminalitet,” fortæller SSP-konsulent Claus Hansen.

Formanden for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune glæder sig over udviklingen og roser medarbejderne på området:

“Det er glædeligt at konstatere, at vi fortsat har et godt samarbejde med Østjyllands Politi, og at det har effekt på ungdomskriminaliteten. Vores medarbejdere på området gør det rigtig godt – blandt andet kan jeg nævne vores opsøgende gadeplansmedarbejder, der gør et fantastisk stykke arbejde. Desuden synes jeg, at det er værd at bemærke, at Randers har udviklet sig til at være et godt og trygt sted for unge mennesker,” mener Anders Buhl-Christensen, udvalgsformand for Børn og Skole i Randers Kommune.

 

Fakta om unge og kriminalitet

Kilde: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016, Justitsministeriets Forskningskontor, 2017.

– Antallet af mistænkte/sigtede børn og unge mellem 10 og 14 år er faldet fra 73 personer i 2006 til 34 personer i 2016.

Antallet af mistænkte/sigtede børn og unge mellem 15 og 17 år er faldet fra 119 personer i 2006 til 68 i 2016.