Der skal ikke være et overdækket butikscenter på busterminalen i Randers.

I stedet for et lukket butikscenter bør der arbejdes videre med en åben, bymæssig struktur.

Det foreslår forvaltningen i forbindelse med det store projekt Byen til Vandet, hvor området for Busterminalen og Bolværksgrunden forventes at være første etape.

Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget i morgen.