Min datter efterspørger ofte flere lommepenge, og jeg har mange gange givet efter for presset. Desværre har jeg opdaget, at kravet stiger fra uge til uge. Derfor har jeg bedt hende bruge pengene mere fornuftigt. Det virker – og hun er kun 9 år!

Sådan ser jeg også på skattepolitik og kommunal økonomi. Vi har i årevis skruet op for skatten, og selv ikke Liberal Alliances små sejre hist og her kan redde landet fra et forrykt højt skattetryk. Randers har i forvejen en af de højere skatter i Midtjylland, så der bør være penge nok til rådighed. I stedet for en skattestigning vil hellere vi arbejde hen imod en kommunal effektivisering på minimum 1% om året! Det er nødvendigt, at tage skeen i den anden hånd. Hellere 1 % kommunal effektivisering end 0,3% skattestigning.

Liberal Alliance Randers vil derfor – modsat flere andre partier – holde skatten i ro, da vi mener, at du som borger ved bedre end byrådet, hvad dine hårdt tjente penge skal bruges på.

Vi tillægger velfærd den samme betydning som de fleste andre danskere.

Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til bureaukrati, og fordi bureaukratier ofte ikke er de bedst egnede til at producere service. Spild er ineffektivt for både offentlige og private organisationer. Derfor skal der effektiviseres. Vi kan ikke forestille os en politiker der aktivt går ind for mere spild i det offentlige. Vi skal derfor slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.

Den offentlige sektor skal først og fremmest bedømmes på, om brugerne er tilfredse med ydelserne, men også på om medarbejderne er glade for deres job. Derfor står vi over for en stor opgave med at forbedre og afbureaukratisere. Det kan bl.a. gøres via følgende tiltag:

  • Der skal gennemføres forvaltningsmæssige reformer af alle offentlige forvaltningsled.
  • Vi skal ikke måle på processer, men på resultater i den offentlige sektor.
  • Tillid og ansvar skal erstatte unødvendig kontrol og dokumentation.
  • Der skal indføres et regelstop i forhold til de regler, der indskrænker borgernes, erhvervslivets, kommunernes og de kommunalt ansattes manøvremuligheder.
  • Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud.

Allerede i 2015 udgav KORA, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, et katalog med 435 forslag til effektivisering i kommunerne. Så der er nok at tage fat i – til borgerens fordel!

Vi er sammen om Randers og om at finde de løsninger, der skaber et bedre Randers. Er du?

Peter Brown
Byrådskandidat for Liberal Alliance
Gl. Jennumvej 11, 1. th.
8930 Randers NØ