Det planlagte Idrætscenter Vest i Hornbæk ved Randers er løbet ind i problemer.

Ejeren af det areal, der skal bruges til at udvide det nuværende anlæg på Firmasporten, vil ikke sælge som landbrugsjord, og byrådet vil ikke ekspropriere.

På det netop afholdte møde i Kultur- og fritidsudvalget skulle politikerne derfor pege på i hvilken retning forvaltningen skal arbejde.

Det blev besluttet at forvaltningen laver en vurdering af om der er andre muligheder for anskaffelse af jorden herunder mageskifte.