Skole- og foreningsdating på Langvang

45 idrætslærere, bevægelsesinspiratorer og repræsentanter fra de lokale idrætsforeninger har været samlet i Langvang Atletik- og Multihal til netværksmøde og ”Åben Skole-kursus.”
Kultur og fritidsforvaltningen stod bag netværksmødet og kurset med det formål at inspirere og højne kvaliteten af de obligatoriske 45 minutters fysisk aktivitet i folkeskolen.

”Mange skoler er godt på vej med idræt og bevægelse i folkeskolen, men de skal løbende inspireres. Desuden vil vi på fritidsområdet gerne fremme samarbejdsmulighederne mellem de lokale skoler og idrætsforeningerne,” fortæller breddeidrætskonsulent Jesper Jakobsen om baggrunden for arrangementet, der bød på faglige input, praktiske øvelser og speeddating mellem skoler og idrætsforeningerne og var første skridt til at styrke samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger i Randers Kommune.

”På fritidsområdet ser vi gerne, at idrætsforeningerne indgår i samarbejde med de lokale skoler. I den forbindelse vil vi understøtte idrætsforeningerne i deres planlægning af aktiviteter, ligesom vi fra fritidsforvaltningen i samarbejde med skoleområdet har mulighed for at honorerer idrætsforeningerne med puljemidler,” siger breddeidrætskonsulent Jesper Jakobsen.

Netop bedre vilkår for foreningerne er – understreger breddeidrætskonsulenten – fundamental, hvis kvaliteten af samarbejdet skal højnes og blive meningsfyldt.

Idrætsforeningerne kan nemlig iflg. Jesper Jakobsen med bedre vilkår i større grad indgå i samarbejde med skolerne i dagtimerne samt målrette og udvikle inspirerende læringsforløb, der skaber sammenhæng mellem skole- og foreningslivet.