Den såkaldte klimabro i Randers er en central del af realiseringen af det store projekt Byen til Vandet.

Tre linjeføringer er på bordet.

På mødet i Miljø – og teknikudvalget i sidste uge valgte politikerne linjeføring F, som løber mellem de to andre forslag, der er i spil.

Klimabroen vil aflaste en væsentlig del af trafikken på Randers Bro.

Det anslås, at den foreslåede linje F vil betyde en anlægsomkostning på cirka 616 mio. kr.