De ældre borgere i Randers Kommune skal have et godt ældreliv.

Hvad kræver et godt ældreliv? Ja det kan siges meget enkelt: ”Et godt ældreliv hvor de ældres behov er fortsat i fokus”.

I dette indlæg vil jeg kun tage fat i en problematik.

Vi hører om plejekrævende ældre, der får besøg af et to cifret antal forskellige SOSU-assistenter i løbet af få uger. Det er ikke i orden. Det skal laves om.

Radikale Venstre tror på, at det vil være positivt for både de ældre plejekrævende borgere og personalet, at besøgsfrekvensen ændres, så borgerne møder pænt færre SOSU- assistenter. Det giver mere tryghed og tillid for de ældre og bedre trivsel for medarbejderne.

Radikale Venstre vil arbejde for, at hver enkelt borger tilknyttes et lille plejeteam, så de får besøg af færre forskellige SOSU-assistenter.

Jeg vil appellere til, at et samlet byråd tager fat, så de ældre fremadrettet møder færre SOSU´er i hverdagen. Det kan da ikke være så svært!

Karin Blach
Byrådskandidat, Radikale Venstre i Randers Kommune
Torvegade 8,
8900 Randers