Mandag den 9. oktober 2017 mødte over 250 mennesker op til borgermødet omkring bygning af op til 5 etagers boliger i det unikke naturområde i Vorup Enge. Mødet var alene kommet i stand på grund af sygdom i Byrådet, hvorfor det bestemmende flertal var nødt til at gennemføre et borgermøde.

Interessen var så stor, at der af flere gange måtte hentes nye stole ind, og mange var nødt til at stå op.

Dette viser en enorm uvilje til bare at lade økonomiske interesser ødelægge vores unikke natur i Vorup Enge og muligvis ødelægge eksisterende bebyggelse.

Ved en håndsoprækning på mødet viste det sig, at kun en håndfuld politikere og enkelte andre syntes, det var en god idé at bygge, mens minimum 95 % af de fremmødte mente, det var en dårlig idé. Dette må da give stof til eftertanke i det nuværende Byråd!

Der var mange argumenter i drøftelserne, og jeg vil her fremhæve de vigtigste argumenter mod den begyndende ødelæggelse af Vorup Enge.

 • Da man tidligere har bygget i bare et enkelt plan på Bojesvej, har dette givet mange store skader på eksisterende huse. Dette fra sætningsskader på ca. 400.000 kr. op til skader på ca. 1.500.000 kr. og genhusning af familien i næsten 1 år, samt sætningsskader hvor man har valgt at fjerne og genopbygge huset. Hvad vil der ikke ske, når man så bygger i op til 5 etager?
 • Hvorfor tager man ikke geotekniske rapporter om, at der ikke burde bygges på jorden i bunden af Bojesvej alvorligt?
 • Hvordan kan det være, at man vælger lige nøjagtigt denne grund? Grundene øst, vest og nord for grunden er alle fredede grunde på grund af fauna og dyreliv?
 • Hvilket ansvar er bygherren John Frandsen villig til at påtage sig? – når det er meget usikkert, om der overhovedet kan tegnes forsikring på skader på eksisterende boliger, da der tidligere har været store sætningsskader?
 • Hvilket ansvar vil det bestemmende flertal i byrådet tage, hvis der kommer skader på eksisterende huse på Bojesvej?
 • Vil forvaltningen påtage sig et professionsansvar?
 • Der er ikke lavet planer for, hvordan man vil afvikle den mangedoblede trafik i området.
 • Erfaringer fra området viser, at det ikke er muligt at lave separat kloakering på grunden – hvad vil man så gøre, når der gentagende gange er oversvømmelser på grund af regn?
 • I 2014 var der ligeledes byggeplaner på grunden. Her viste støjmålinger, at der maksimum kunne bygges i 2-3 etager – hvad er argumentet for, at man nu pludselig kan bygge op til 5 etager?
 • Hvor mange nye boliger skal der være i Randers? – der er planer om at bygge ca. 1000 boliger på togfabrikkens areal – der skal bygges lejligheder i den gamle Vorup Skole, og der bygges p.t. på det gamle Scandic samt flere steder i Randersområdet.
 • Det bestemmende flertal i Byrådet vil gerne tiltrække ”gode skatteborgere” – men er det reelt denne gruppe, som køber sådanne lejligheder, eller er det seniorer, som vil nyde deres otium, og er alle vi andre, som betaler store skatter, ikke ”gode skatteborger”?

Vi er på Bojesvej ikke mod udvikling af vores by, men skal dette ske på bekostning af, at vi ødelægger en unik natur, muligvis ødelægger eksisterende boliger og laver en umulig infrastruktur – dette er ikke noget som tiltrækker ”gode skatteborger”.

Christian Filskov
Bojesvej 12
8940 Randers SV