Randers Krolf er flyttet ind hos firmasporten på Gl. Viborgvej
Krolf-spillerne i Randers Krolf (tidl. Natur og Motion) har forladt anlægget ved Kærsmindebadet og spiller fremover på Randers Firma Sports anlæg på Gl. Viborgvej, hvor flere ændringer, om byrådet vil, er undervejs.

Byens anden klub Randers Senior Krolf, der også har holdt til ved Kærsmindebadet er flyttet til aktiviteterne på Langvang.

Siden lukningen af Kærsmindebadet er spillet foregået på lånt tid, idet det stod klart, at kommunen havde helt andre planer med området. Og i de planer indgik ikke hensynet til de mange seniorer, som ved ugentlige træninger der siden 2009 har fået motion og socialt samvær med andre ligestillede,” siger Bent Sørensen, kasserer i Randers Krolf.

Uden vand og el
Det blev for krolf-folket mere og mere besværligt at drive foreningsvirksomhed ved badet.

”For til sidst stod vi uden vand og el til brug ved brygning af kaffe ved stævner og andre arrangementer. I den første tid efter lukningen af Kærsmindebadet havde vi adgang til badets toiletter, men så opstod der problemer med vandforsyningen, hvorefter udskylning blev klaret ved hjælp af vand, som bestyrelsen bragte med i plasticdunke,” fortæller Bent Sørensen.

Kommunen forsøgte at løse problemet ved opstilling af en toiletvogn – dog uden rindende vand i hanerne.

I forbindelse med opførelsen af atletikstadion på Langvang indgik, at al fremtidig krolfspil efter kommunens intentioner skulle foregå på baner, som kommunen ønskede at indrette på græsarealerne ved hallen, og da banerne stod klar til brug valgte Randers Senior Krolf at henlægge aktiviteterne til Langvang.

Randers Krolf – med jævnlige ødelæggelser på klubbens redskabsskur og manglende tag over hovedet – valgte efterfølgende at takke ja tak til invitationen fra Randers Firma Sport om at henlægge aktiviteterne til græsarealet omkring firmasportens klubhus på Gl. Viborgvej.

”Vi sagde ja tak, fordi vi samtidig fandt, at det ville være en god løsning, at klubbernes aktiviteter blev henlagt til to forskellige steder i byen, når vi alligevel ikke kunne forblive ved Kærsmindebadet,” siger Bent Sørensen.

Klubben er allerede flyttet, og samtidig med indvielsen af banerne havde klubben valgt at afvikle de årlige klubmesterskaber samt en ekstraordinær generalforsamling.

Kontingentforhøjelse og så overskud
Straks efter klipningen af den røde tråd i forbindelse med flytningen og markeringen af åbningen på den nye adresse gik Randers Krolf i gang med klubmesterskaberne.

56 af klubbens 86 medlemmer var tilmeldt mesterskabet, der som sædvanlig blev afviklet over tre omgange og blev afviklet i rusk og regn på de nyanlagte baner.

Placeringen blandt damerne: 1. Gitte Bonde. 2. Aase Kjær. 3. Kathrine Uhrenholt.

Blandt herrerne fordelte medaljerne sig således: 1. Ib Christensen. 2. Henning Kristensen. 3. Erling Johansen.

På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling var kontingentforhøjelse eneste punkt på dagsordenen.

Kasserer Bent Sørensen redegjorde for klubbens økonomi og forklarede, at et negativt resultat ikke kom som en overraskelse for bestyrelsen, idet det bl.a. kunne henføres til klubbens investering i grill og tilskuddet til klubdragter.

Klubbens høje aktivitetsniveau på turneringsområdet og måske manglende fremtidig udsigt til andel i overskud fra Randers Open havde imidlertid gjort det nødvendigt med en kontingentforhøjelse. En kommende husleje var selvfølgelig også medvirkende årsag samtidig med, at planerne om opførelse af et redskabsskur og investering i egne maskiner ville medføre, at der fremover skulle betales for div. forsikringer.

Bent Sørensen nævnte, at budgettet for 2018 uden kontingentforhøjelser viste et negativt resultat på 5.000 kroner. Omvendt ville en forhøjelse af kontingent fra kr. 200 til 300 kroner betyde, at regnskabet ville blive positivt i omegnen af 3.000-4.000 kroner.

Klubbens forslag til kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget.