Langå IK får nu nyt klubhus og ny omklædningsbygning

Man forstår, om de har svært ved at få armene ned i Langå IK. Ikke grundet fodboldmæssig succes, men derimod efter den seneste afgørelse i kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune, der til byrådet indstiller, at 1.4 mio kroner, der står ubrugte hen i i anlægspuljen til kommunale idrætsanlæg for 2017 sammen med 200.000 ubrugte kroner for 2016 bruges til at give dem bedre forhold i Langå.

Kultur- og fritidsudvalgsformand Mogens Nyholm glæder sig over og til at få sagen lukket.

”Det er en stor by og en stor klub med mange medlemmer, der selv bidrager meget til de nye faciliteter og det både økonomisk og med hensyn til arbejdskraft. Klubben har virkelig vist vilje til at bidrage til en løsning, der er god for alle parter,” siger den radikale udvalgsformand.

Det startede med, at Kultur- og fritidsudvalget vedtog de økonomiske rammer for renovering/bygning af ny omklædningsbygning og klubhus ved Langå Stadion. Efter gennemgang af nuværende bygninger og fornyet gennemgang af økonomien i tilbud på ny omklædningsbygning og klubhus, anbefalede man at opføre en ny bygning. Merudgiften blev foreslået dækket gennem besparelser i projektet, øget egenfinansiering samt anvendelse af midler fra anlægspuljen til kommunale idrætsanlæg i 2016 og 2017.

Og efter det seneste udvalgsmøde indstiller kultur- og fritidsforvaltningen så til både

byrådet via kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget at skabe glæde i Langå – ved at vedtage den nye kommunale ramme for projektet, så projektet kan gennemføres. Det sker ved at give en samlet anlægsbevilling på fem mio. kr. (incl. tidligere anlægsbevilling på 2,5 mio.kr.) og ved, at Langå IK selv øger deltagelsen i projektet til 800.000 kroner og så de 1.6 mio af de ubrugte kroner.

2.5 mio afsat i fjor
På byrådsmødet i juni 2016 vedtog man at afsætte 2,5 mio. kroner til Langå Stadion. Langå IK indhentede tilbud på nybygning af omklædningsbygning og klubhus – pris ved licitation i maj i år var på 5,4 mio. kr. inkl. arkitekthonorar.

Lokalt kunne Langå IK bidrage med 700.000 kr. samt frivilligt arbejde for 933.000 kroner, der ikke er medregnet i de 5,4 mio. Arbejdet bestod i bl.a. etablering af 30 ekstra p-pladser på Skovlystvej samt nedrivning og bortskaffelse af eksisterende klubhus og omklædningsbygning. Projektet var på dagsordenen på Kultur- og fritidsudvalgsmødet i maj, hvor man besluttede at fastholde den kommunale ramme for projektet på de 2,5 mio. kr.

I august mødtes repræsentanter fra Langå IK, arkitekt, medarbejdere fra ejendomsservice samt kultur- og fritidsforvaltningen med det formål at klarlægge mulighederne indenfor den eksisterende ramme på 2,5 mio. kr.

En fysisk gennemgang af bygningerne havde til resultat, at Ejendomsservice fastslog, at renovering ville være en kortsigtet løsning og, at der i løbet af kort tid ville være behov for yderligere midler til drift og vedligeholdelse.

Ejendomsservice anbefalede derfor på mødet at etablere nyt klubhus og ny omklædningsbygning –forudsat, at det var med udgangspunkt i tilbuddet fra licitationen i maj i år. Herefter besluttede man, at Langå IK og arkitekt skulle komme med forslag til forvaltningen på besparelser på tilbuddet samt undersøge muligheden for en større egenfinansiering end i første omgang.

Arkitekten og Langå IK vendte tilbage til forvaltningen med en besparelse på 434.000 kr. fra det oprindelige projekt på 5,25 mio. kr. Endvidere meddelte Langå IK, at man kunne bidrage med 800.000 kr. i egenfinansiering (hidtil 700.000 kr.).

Yderligere besparelser
Forvaltningen har efterfølgende lavet en yderligere sparerunde. Her fandt man yderligere besparelser for 40.000 kr.
Det samlede anlægsbudget lyder herefter på 4.760.000 kr.
Finansiering:
Randers Kommune Ejendomsservice 2.500.000 kr plus 100.000 kr.
Langå IK 800.000 kr.
I alt 3.400.000 kr.
Manglende finansiering 1.360.000 kr.
Og regnestykket går så op, når det manglende beløb finansieres ved uforbrugte midler fra anlægspuljen til kommunale idrætsanlæg for 2017 samt restbeløbet fra samme pulje i 2016