Torsdag eftermiddag var der valgmøde hos Erhverv Randers. Knap 50 vælgere var mødt frem for at høre på de 15 politikere, der stillede sig til rådighed for spørgsmål

 

Erhvervsfolk og politikere og partisoldater var blandt de fremmødte torsdag eftermiddag, hvor – som det er sædvane – hver politiker i panelet får et par minutter til at fremlægge deres synspunkter. Og denne dag var det erhvervspolitikken i Randers. Hvor er den nu, og hvor skal den bevæge sig hen i fremtiden. Det havde alle politikere en idé om – også rød blok.

Der kom mange synspunkter frem om dækningsafgift og sagsbehandling i kommunen. Men fælles for partierne var, at den fælles folkeskole skal nurses. Det er her hele arbejdsstyrken udspringer fra. Og i dag er det svært for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft, så der skal sættes ind tidligt, for at få de unge til at vælge erhvervsfaglige uddannelser, til gavn for Randers i fremtiden.

Flere af politikerne har været på besøg på blandt andet Dermapharm, og det har været en øjenåbner for såvel dette problem samt infrastrukturen i hele området for politikerne.

Også Randers midtby var på dagsordenen. En vælger der arbejder i detailhandlen i city var bekymret for de mange tomme butikker, og for hvad der skal ske med handlen, når Bilka åbner. Desuden er der problemer med, at der konstant bliver snakket om Østervold og Sløjfen. Denne debat må godt forstumme, var der flere ønsker om

“Det giver usikkerhed for de ansatte i butikkerne”, sagde vælgeren.

Der var også spørgsmål om kommunen favoriserer nogle virksomheder frem for andre, når det kommer til indkøbsaftaler. Dette spørgsmål fik blandt andet Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten til at ønske at høre mere om den sag. Hvorimod Konservatives Daniel Madié var træt af at høre om de beskyldninger.

 

Fremkommelighed

Et af de helt store emner var infrastrukturen i kommunen. Både når det gælder E45 og Randers Bro. Her var der også enighed blandt politikerne om, at dette skal der gøres noget ved. Og så er det den kollektive trafik, der også har betydning for erhvervslivet, for at fragte medarbejdere til og fra arbejde. Her ønskes det at politikerne kigger på tilgængeligheden i blandt andet landområder, så folk kan komme på arbejde.

Ikke overraskende mener Blå Blok, at det går rigtig godt i kommunen, hvorimod rød fløj mener at der sagtens kan tænkes ud af boksen, for at kommunen bliver mere erhvervsvenlig. Blandt andet mener SF og socialdemokratiet, at der skal kigges mere på iværksætteri og støtten til de mindre virksomheder, når det kommer til råd og vejledning i opstartsfasen.

Også de socialøkonomiske virksomheder fik et par ord med på vejen. Her mener politikere, at der skal tænkes videre, så man evt. kan øge denne gren af erhvervslivet. Det må dog ikke ske på bekostning af andre virksomheder.

Og så skal fagbevægelsen inddrages mere i samarbejdet med jobcentre og virksomheder, og socialdemokraten Ellen Petersen efterlyste mere engagement fra borgmesteren, når det kommer hertil. Den måtte borgmesteren skyde ned, da han adskillige gange om året allerede besøger forskellige fagforeninger og er i konstant dialog med denne del af arbejdsmarkedet.