Folkeskolen er udpeget som det vigtigste område i KV17-debatten. I Randers Lærerforening er de enige i dette

 

Og derfor inviterer de medlemmer og andre med interesse for folkeskolen til to valgmøder, hvor man kan komme tæt på de politiske beslutningstagere.

“I Lærernes Hus afholder vi to dialogmøder om folkeskolen”, fortæller Leif Plauborg, formand for Randers Lærerforening.

Torsdag 9. november kl. 19.00 kommer Anders Buhl Christensen (Venstre), Rosa Yde (SF), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Mogens Nyholm (Radikale Venstre).

Tirsdag 14. november kl. 19.00 afholdes mødet med deltagelse af: Frank Nørgaard (Dansk Folkeparti), Bo Vestergaard (Konservative Folkeparti), Pernille Heibøll (Velfærdslisten) og Steen Bundgaard (Socialdemokratiet).

De forskellige kandidater får mulighed for at præsentere deres politik, hvorefter de fremmødte kan komme i dialog med hver kandidat om emner der vedrører folkeskolen.

“Det kan fx være to-lærerordninger, inklusion, forhold omkring specialskolerne, den understøttende undervisning”, fortæller Leif Plauborg.

Lærernes Hus har adresse på Niels Ebbesens Gade 24, Randers C.