Banedanmark har afholdt møder med lodsejere i Randers Kommune, der forventes at blive berørt af anlægsprojekter i forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Aalborg.

Men det er sket, uden at kommunen har været inddraget eller er blevet informeret.

På baggrund heraf har forvaltningen afholdt et møde med Banedanmark.

Kommunen har nu bedt om status møder med Banedanmark om projektet hver 3. måned.