Tidligere finans- og udenrigsminister Mogens Lykketoft besøgte onsdag formiddag Paderup Gymnasium

 

Mogens Lykketoft holdt foredrag for en sal fyldt af gymnasiets samfundsfaglige elever om FN`s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene udpeger indsatsområder, som det er nødvendigt at investere i verden rundt for at sikre en bæredygtig udvikling fremover. Det handler blandt andet om afskaffelse af fattigdom, ligestilling mellem kønnene, uddannelse samt klimavenlige energikilder og fødevareproduktion.

”Det er jeres fremtid, det handler om”, sagde Lykketoft til de opmærksomt lyttende gymnasieelever. ”I skal engagere jer og gøre det rigtige selv, og I skal vælge de politikere, som vil arbejde i den rigtige retning. Det er jeres generation, der skal gøre det meste af arbejdet, men det er også jer, der får den største fordel, hvis det lykkes.”

Efter foredraget var der tid til spørgsmål fra eleverne, som blandt andet handlede om, hvordan konflikterne i verdens brændpunkter kan løses. Hertil svarede Mogens Lykketoft, at det først kan ske den dag, hvor konflikternes parter indser, at de har større fordel af at finde fælles løsninger end af at bekrige hinanden.