Gennem årene har der været gjort mange forsøg på at ændre på skolestrukturen i Randers med baggrund i det faktum, at økonomien ikke var til at skabe de optimale pædagogiske udviklingsmæssige såvel som fysiske rammer.

Så godt som ved hver budgetlægning i de sidste 20 år er der blevet skåret i budgetterne, samtidig med at man har holdt liv i og bevaret alle skolerne – også de små!

Det politiske mod til den tiltrængte ændring af skolestrukturen var først til stede i 2014, hvor der blandt andet blev truffet beslutning om at nedlægge 5 skoler herunder Hadsundvejens skole, der som de øvrige lukkede skoler havde et vedvarende lavt elevtal.

På det erhvervspolitiske vælgermøde på Business Park Randers udtalte Bjarne Overmark- tidligere udvalgsformand for børn og skole, igen-igen kritik af folkeskolerne i Randers, blandt andet ved at fremhæve at hele 18% af en årgang ikke havde bestået en fuld afgangsprøve. Med det som løftestang benyttede Bjarne Overmark lejligheden til at stille krav om forøgede bevillinger til skoleområdet ved hjælp af skatteforhøjelser, for at sikre erhvervslivet et kompetent rekrutteringsgrundlag.

Kære Bjarne Overmark: torsdagens offentliggjorte rapport om ”Nationale test og karakter” viser, at de 18% nu i 2016/17 efter den ændrede skolestruktur er reduceret til 12,3%, samt at karaktergennemsnittet viser pæn fremgang og er nu på landsgennemsnittet!

Så kære børn, forældre og politikere i Randers kommune, løft hovedet og glæd jer over, at der trods alt har været ansvarlige politikere, ledere og lærere, som har turdet tage de fremadrettede, men også vanskelige beslutninger til gavn for vore folkeskoler i Randers kommune.

 

Uffe Færch
Bestyrelsesmedlem i Randers Venstre
Chr. Winthers vej 44
8920 Randers NV