”En lukning af en livsvigtig trafikåre i otte måneder er fuldstændig urimelig.” Det mener byråds-medlem Iben Sønderup (S), som nu har kontaktet sin folketingskollega i transport-udvalget, MF Mette Reissmann (S) om problemet

 

Mette Reissmann fremsender nu spørgsmål om sagen til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Banedanmark planlægger ombygning af viadukt på Væthvej hen over jernbanen i Langå. Væthvej er den eneste forbindelse mellem byens vestlige og østlige del. Samtidig er den forbindelsesvej mellem to store lokalområder med en række landsbyer, hvorfor den også fungerer som en vigtig vej for dagligvarehandlen, beredskabet, hjemmeplejen osv. Dette forhold indebærer, at folks hverdag, liv og helbred afhænger af farbarheden på denne vej. Årsdøgnstrafikken er på 4000 køretøjer. Banedanmarks ombygning af viadukten planlægges til at vare i seks-otte måneder. Der er ingen planer om alternativ vejføring/midlertidig bro i denne periode.

”Jeg er rigtig glad for, at Iben Sønderup har kontaktet mig om dette problem,” siger Mette Reissmann,

”for det er klart, at vi er nødt til at sikre at beredskabet og hjemmeplejen kan komme frem til de borgere der har behov – selv om vi skal ombygge anden vigtig infrastruktur.”

Iben Sønderup håber, at ministeren, som selv er fra Østjylland, forstår, at problemet er alvorligt. ”Elektrificeringen af jernbanen er vigtig. Men vi kan som samfund bare ikke være bekendt at lade borgerne i stikken med en vejlukning i otte måneder,” mener hun.

”Jeg håber, at ministeren vil tage sagen op med Banedanmark. Der er jo også andre vigtige broer, som skal ombygges. Så det her er et generelt problem.”