Tak til lærere, pædagoger, øvrige medarbejdere og vores skoleledere. I udfører et fantastisk stykke arbejde, hvilket har sikret, at vi nu kan se, at vores skoler er på vej frem. Først fik vi i foråret en ny trivselsmåling, der viste pæne stigninger i tilfredsheden blandt vores elever, så fik vi resultatet af elevernes afgangsprøver i 2017 og nu senest resultater af de nationale tests. Alt med pil op. Vores skoler præsterer i dag bedre, end de gjorde for fire år siden. Der er nogen, der skælder ud på de nationale tests, men når nu vi har dem, kan vi jo lige så godt bruge resultaterne konstruktivt. Der er skoler, der ligger meget højt, eksempelvis Tirsdalens Skole og Munkholmskolen kommer ud med resultater, hvor jeg er sikker på, at de vil ligge meget højt placeret på landsplan, når vi får de samlede landsresultater fra ministeriet. Det er bemærkelsesværdigt og glædeligt ikke mindst på Tirsdalen, hvor vi jo nu har samlet hele overbygningen fra sydbyen.

Det er ikke alle skoler, der har fremgang, og ikke alle gør det lige godt. Der er en lang række af faktorer, der spiller ind. Eksempelvis har en skole som Nørrevang nogle specielle udfordringer, der gør, at vi ikke må forvente, at de kan opnå helt samme prøveresultater som eksempelvis Munkholmskolen. Elevernes baggrund på Nørrevang er en helt anden. Andre skoler har fået specialklasse rækker, hvor elevernes resultater indgår, og dermed påvirker skolens samlede resultat.

Men det kan jo godt være, at vi kan lære noget af de skoler, der ligger bedst. Vi kan muligt overføre viden og ideer til de øvrige skoler. Målet er ikke, at alle skoler skal ligge ens, men målet er, at alle skoler bevæger sig fremad, at vi år for år oplever fremgang. Jeg glædes over fremgangen, og jeg glædes over den entusiasme, jeg møder, når jeg er rundt på vores skoler.

Jeg glædes over, at det er lykkedes at skabe et godt samarbejde mellem de faglige organisationer og vores ledelse, jeg tror det er en medvirkende årsag til de gode resultater.

 

Anders Buhl-Christensen
Medlem af Randers Byråd for Venstre
Formand for Børn og Skole udvalget