Den 21. november skal der stemmes til landets kommunalbestyrelser og regionsråd. Det er må være et af de allervigtigste valg, vi har i Danmark, for det er nemlig i kommunalbestyrelserne og regionsrådene at mange af de borgernære beslutninger træffes.

I Alternativet går vi til kommunalvalg på at rykke demokratiet tættere på borgerne. Det har vi aktivt gjort det sidste halve år lokalt i Randers Kommune, ved at afholde lokalpolitiske laboratorier hvor alle borgere, der har lyst, kunne deltage. Vi har endvidere præsenteret vores første forslag i byrådet sammen med SF om borgernes mulighed for at stille forslag til direkte behandling i byrådssalen – et forslag, som vi selvfølgelig der fuldt implementeret i den kommende byrådsperiode.

Miljø- og klimaspørgsmålet er helt centrale emner i Alternativet Randers. Vi mener, at der fortsat er et grønt håb for vores natur og klima – men vi skal til at handle! Derfor går Alternativet Randers til valg på en ambitiøs miljø- og klimapolitik, som omfatter: 100% vedvarende energi i 2040 og langt mere fri og vild natur i Randers Kommune. Med det mener vi, at forøge biodiversiteten i vores lokale natur og skabe flere sammenhængende naturområder.

Stramme dokumentationskrav, bureaukrati og uønskede projekter presses ned over hovedet på kommunens offentlige ansatte – lige fra jobcentrenes medarbejdere til børnehavernes pædagoger. Derfor forslår Alternativet, at der helt stoppes for yderligere dokumentationskrav. Vi skal have et overblik mængden af de unødvendige krav, så vi over hele linjen kan forbedre de offentlige ansattes arbejdsvilkår.

Hvis du vil være med til at skabe en grønnere og mere håbefuld Randers Kommune for fremtiden, så er der Alternativet. Et parti med håb for fremtiden og Randers Kommunes indbyggere!

Go’vember!

 

Frederik Glerup Christensen
Spidskandidat for Alternativet Randers
Frejasvej
8920 Randers NV