På et debatmøde i går fortalte Mogens Nyholm, spidskandidat for Radikale Venstre i Randers, med harme i stemme at forældrene i Randers stemmer med fødderne, og flytter deres børn over i fri- og privatskoler, og det skulle de lade være med. Her må jeg ærligt erkende, at jeg er meget uenig med de Radikale. Det frie skolevalg gælder for alle forældre, også de der mener, at skolereformen og skolestrukturen har været for meget. Jeg kan godt forstå de forældre, der vælger at rykke deres barn ud af en presset folkeskole, hvor særligt folkeskolereformen som Radikale Venstre i samarbejde med Socialdemokratiet og SF indførte, har presset skoleelever og lærer.

Når forældre vælger fri- og privatskolerne er det fordi, at de har bedre mulighed for at skabe et højere fagligt niveau. Det er de, fordi de har meget større frihed til at drive skolen end deres kollegaer i folkeskolen. Så enkelt er det faktisk. Forældrene er modsat Mogens Nyholm fuldstændig klar over, hvad der er galt. Det er ikke folkeskolen, der har fejlet, men partierne bag folkeskolereformen der har skabt en skole, hvor nogle ikke har lyst til at lade deres børn gå. Men det skal vi gøre noget ved.

Liberal Alliance vil sætte folkeskolen i Randers fri. Vi har tillid til at lærere, ledere og forældre i fællesskab kan skabe en markant bedre ramme om undervisning og læring. Derfor foreslår vi, at skolebestyrelserne får mere magt over skolernes drift og dagligdag. Beslutninger om skolerne skal i højere grad træffes af skolebestyrelserne, og ikke et byråd fjernt fag den dagligdag børn og lærer har på den enkelte folkeskole. Vi vil arbejde for, at lærere og ledere får mere tillid til det daglige arbejde.

Modsat Radikale Venstre ser vi ikke fri- og privatskolerne som konkurrenter til folkeskolen. Vi ser dem blandt andet som en mulighed for at lægge landsbyskolernes fremtid i hænderne på frivillige kræfter frem for politikernes regneark. Derfor bakker vi op om alle frivillige kræfter, der måtte ønske at oprette fri- eller privatskoler. Samtidig vil vi være fri- og privatskolernes talerør ind i et byråd, der virker ensidigt fokuseret på folkeskolen. Vi vil sørge for, at fri- og privatskolerne ikke bliver politikernes prygleknappe, men bliver hørt og anerkendt for det undervisningsansvar de tager. Man må ikke glemme, at vi i Randers har nogle rigtig dygtige lærere i både folkeskolen og fri- og privatskolerne. 

 

Anders Burlund
Spidskandidat Liberal Alliance Randers,
Østervold 36,2.1
8900 Randers