I år ses et underskud i omegnen af 10 mio.kr. på ældreområdet.

Radikale Venstre mener, at underskuddet er et signal, der må tages alvorligt.

Vi må altid ind og overveje hvilke behov, der er opstået, som gør at budgetter ikke overholdes. En forklaring her er jo nok, at der bliver flere ældre; og det er jo en udvikling, som vi også må tage højde for ved budgetlægningen i årerne der kommer.

Men der kan jo også være andre delforklaringer, vi må tage højde for, hvis de ældre skal have et godt liv. Derfor er det vigtigt, at de ældres behov altid er i fokus hos byrådets partier.

Vi skal vedvarende have fokus på ældre-udfordringerne, så byrådet reagerer i tide, således de ældres behov opfyldes bedst muligt. Til det fokus hører også, at vi bruger de gode erfaringer, som vi kan samle op fra andre – ældrevenlige – kommuner.

Dertil vil jeg genfremsætte mit ønske om, at de ældre i fremtiden møder færre SOSU assistenter. Det vil give større tryghed for den ældre borger, samt give bedre trivsel for både de ældre og SOSU assistenterne.

Det er vigtigt ældresignaler opfanges i tide, og der handles. Det skylder vi vores ældre borgere. Derfor tilførte vi radikale 20 mio.  til de ældre i vores budgetforslag for år 2018-2021.

Jeg kan konstatere, at budgetflertallet – Venstre + Dansk Folkeparti – ikke har nok fokus på de ældres liv i budget 2018-2021. I årerne 2019-2020 har de to partier slet ikke budgetteret flere penge til de ældre trods stigende behov; næste år tilføres dog 7,5 mio. kr.

 

Karin Blach
Byrådskandidat Radikale Venstre
Torvegade 8
8900 Randers