Jeg undres over at jeg kan læse at Socialdemokratiet sammen med konservative vil nedlægge vores velfungerende og succesrige landdistriktsudvalg, et landdistriktsudvalg der først kom til at fungere da vi for to et halvt år siden ændrede det oprindelige erhvervs og landdistrikts udvalg ved at lægge erhverv ind under økonomiudvalg og borgmester kontoret og derefter oprette et egentligt landdistriktsudvalg, der udelukkende fokuser på udvikling i vores landsbyer og i vores smukke landdistrikter. Udvalget holder en meget stor del af deres møder rundt i hele kommunen og har udelukkende fokus på netop deres opgave med at skabe udvikling i hele kommunen. Senest initiativer er arbejdet med at sikre mobil dækning og med at sikre hurtigt internet i hele kommune, udbud er gennemført og der er ansat en koordinator der skal hjælpe med at flest muligt får tilbud om nye og hurtige forbindelser. Udvalget understøtter ligeledes lokale initiativer og er med til at udvikle lokale ideer.

Jeg forstår ikke at S og K vil nedlægge Landdistriktsudvalget, og genskabe et udvalg der også skal se på erhvervsudvikling og på kollektiv trafik. Noget vi har prøvet og hvor resultatet var at man glemte landet.

Jeg Undres

 

Anders Buhl-Christensen
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre