Der blev ikke lagt fingre imellem, da borgmester Claus Omann Jensen krydsede klinger med de to borgmesterkandidater Mogens Nyholm, fra de radikale og socialdemokraternes Torben Hansen på Mac Ale søndag middag

 

Og der blev lagt flere fakta på bordet fra de tre herrer.

Noget der fik Torben Hansen lidt op i det røde felt var, at han blev lagt ord i munden, han ikke har sagt. Og det var med hensyn til skattestigningerne. Venstre med borgmestermester Claus Omann Jensen og en af tilhørerne i spidsen, beskyldte både de radikale, socialdemokraterne og resten af de røde partier at ville eskalerer en skattestigning- påstanden blev pure afvist af Torben Hansen.

”Jeg har sagt en skattestigning på 0,1 procent og det mener jeg. At det betyder, at vi så vil hæve skatten yderligere, har ikke noget på sig. Og det gør mig lidt vred, at I påstår at skatten vil stige yderligere. Det er netop påstande som denne, der gør, at tonen i byrådet er så ringe. At nogle påstår at vide, hvad andre mener, uden at de selv har sagt det”, sagde Torben Hansen ved borgmesterduellen.

Han var sammen med Mogens Nyholm enige om at tonen i Byrådet skal være bedre, men er heller ikke i tvivl om, at det kan den blive, hvis man respekterer hinandens argumenter.

”Det gør man i folketinget, og det kan vi også gøre i Randers”, sagde Torben Hansen.

En østbro er alle enige om skal etableres. Og Torben Hansen mener, det er realistisk indenfor en periode på ti år. Hvor pegene skal komme fra, kom han ikke ind på. Det var der ingen af de tre, der gjorde, for øvrigt.

Men alle tre er enige om, at Randers midtby skal have et løft, for den er ansigtet udadtil. Spørgsmålet blev stillet fra en tilhører, der var utilfreds med den megen støj og svineri fra Storegade.

 

Her skal penge komme fra

De tre partier, som de tre herrer repræsenterer, er ikke i tvivl om, at man vil borgerne det bedste – eneste forskel er at man ikke er enige om, hvor pengene skal komme fra.

Venstre mener, at øget bosætning og bedre forhold for virksomhederne er vejen frem til flere penge i kommunekassen. Radikale og Socialdemokraterne er enige om, at man ikke kommer udenom en lille skattestigning, der ikke vil betyde mere end 30 kroner for en enlig eller 135 kroner for en familie med to indtægter per måned. Som maksimum.

Borgmester Claus Omann Jensen mener, at en skatteprocent er helt afgørende for, hvor man ønsker at bosætte sig, og hvis man i Randers sætter skatten op, vil det ikke tiltrække nye borgere. Det er Socialdemokratiet ikke enig i. De mener, at det er sager som daginstitutioner, indkøbsmuligheder og ikke mindst kulturtilbud, der har den største betydning.

Der er ikke tvivl om, at der er stor afstand mellem højre og venstre fløj i Randers Kommune og den kultur, der har været i byrådet gennem de sidste tre år må høre op. De tre herrer var enige om, at det skal stoppe og at en proces som skolestrukturen ikke må ske igen. Claus Omann Jensen mener dog, at der kan være tvivl, om der er begået noget ulovligt, men indrømmer at det måske kunne have foregået på en mere hensigtsmæssig måde.

Torben Hansen mener, at det derfor er vigtigt at der er brede forhandlinger i byrådet og ikke mindst skal der laves brede forlig, for at komme den uhensigtsmæssige kultur til livs.

Mogens Nyholm mener, at det kan ske ved dette kommunalvalg og sammen med Torben Hansen er han enig i, at der skal forhandles bredt på valgnatten. Der skal kigges på hvilken vej, der tjener den randrusianske befolkning bedst, og der skal ikke skelnes til, hvad der tjener den enkelte politiker bedst.

En anden ting, der blev drøftet er, hvor de 40 millioner kommer fra som netop er fordelt af de borgerlige til idræt og sundhed.

Hvorfor blev de penge fordelt som de gjorde og hvad med de handicappede, de ældre og børnene, spurgte Mogens Nyholm.

Her måtte borgmester Claus Omann Jensen forholde sig til fakta som er, at Randers faktisk ligger i top med hensyn til fordeling af midler til netop de handicappede og de ældre.

Og ifølge ham går det rigtig godt for Randers. Der er øget bosætning, og der er styr på skolerne. Der er styr på økonomien, og det er også derfor, man kunne tildele områder 40 millioner.

Men ifølge de to andre – Mogens Nyholm og Torben Hansen skal der endnu flere penge i kassen. Og i flere af landets andre kommuner har man sat skatten op – blandt andet i Odense. Derfor kan vi også gøre det i Randers.

”Men hvis der kommer en ny udligningsreform fra regeringen, kan vi jo slippe for en skattestigning, det kigger vi selvfølgelig på”, sagde Torben Hansen.

Alle tre opfordrer til et godt valg, med en god tone ved konstitueringen på valgnatten mellem tirsdag og onsdag.