I årets budgetforlig afsatte Venstre og DF 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 ekstra til anlæg til breddeidrætten. Af disse blev 300.000 kr. givet til nærmere undersøgelse af behovet for idrætsfaciliteter i Dronningborgområdet, samt i alt 3 mio. kr. reserveret til de mindre idrætter. Vi afsatte oveni dette 1,5 mio. kr. til anlæg af en BMX-bane ved Langvang, som er med til at gøre stedet til et endnu større og stærkere kraftcenter for hele området.

For at støtte op om det succesfulde elitetalentarbejde afsatte vi desuden 500.000 kr. om året i budgetperioden.

I forvejen har vi styrket breddeidrætten med 13 mio. kr. i indeværende byrådsperiode og da vi i 2016 prioriterede midlerne besluttede vi samtidigt at afsætte en særlig pulje på 100.000 kr. til medlemmer af Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Randers – spejdere og FDFere.

Venstre og DF vil gerne sikre os at BUSR i den kommende byrådsperiode får samme mulighed for at søge midler ved en pulje, og derfor har vi bedt om at få et beslutningspunkt på førstkommende Kultur-og Fritidsudvalgsmøde, hvor pengene til puljen tilgår fra idrætsmidlerne i det nyligt indgåede budgetforlig.

 

 Anders Buhl-Christensen og Louise Høeg
Medlemmer af Randers Byråd for Venstre