Vi er nogle, der har ventet med spænding på aftenens dokumentar udsendelse.

Alle mine værste anelser, er igen blevet bekræftet.

En gruppe af de svageste og mest udsatte i vores samfund, de anbragte børn og deres forældre, er fortsat i modbydeligt omfang udsat for offentligt omsorgssvigt.

Manglende vilje til at overholde gældende lovgivning, pressede medarbejdere, som desværre presses ud i at sætte økonomi over mennesket.

Det sker alt imens de såkaldt ansvarlige politikere også her i Randers, frit og frejdigt rejser sig i byrådssalen og udtaler at love og regler ikke skal overholdes

“at her vil jeg godt advare mod at tilstræbe lovmedholdenhed på området”

er de politikere vi ønsker skal varetage de udsatte og svages ve og vel ?

Kan vi som vælgere acceptere, at de som er demokratisk valgte til et tillidshverv, direkte opfordrer til lovbrud.

Det er de svageste der bliver ofret i de kortsigtede visionsforladte løsningers politik, hvor regnearket, desværre har sejret over sund fornuft og et koldt og kynisk menneskesyn er basis.

En indsats koster og en indsats på det sociale område kan altid betale sig, men den skal være ordentligt funderet, det nytter !

Der tales om at bryde den sociale arv, for at det er muligt, kræver det “korte” investeringer, holdbare løsninger og ikke mindst fagligt kompetente løsninger.

Korte investeringer set i forhold til lange ophold på overførelses indkomster, der ellers ofte er det som bliver resultatet af manglende “rettidig omhu”

Vi er nødt til at få valgt nye medlemmer af vores byråd, gode folk, der tør at tage et reelt socialt ansvar, give medarbejderne rum til at bruge tiden på faglighed og grundighed i deres arbejde.

De anbragte og udsatte børn kan ikke vente længere.

 

Søren Mikkelsen

Liste M
Østermarksvej53,
8983 Gjerlev