27 ud af 31 af byrådsmedlemmerne i byrådet fra januar 2018 er med i konstitueringsaftale i Randers

 

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

“Denne konstitueringsaftale er til stor gavn for borgere og virksomheder i Randers Kommune. Nu kan vi komme videre med væsentlige udviklingsprojekter med brede aftaler og står klar til at gå i gang 1. januar 2018,” siger Torben Hansen, der er borgmester fra 1. januar 2018. 1. viceborgmester bliver Claus Omann Jensen, og 2. viceborgmesteren vil være fra Socialdemokratiet.

Konstitueringsaftalen er indgået mellem socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og de konservative.

Herudover forpligtiger partierne sig til at stemme for alle borgmesterens indstillinger til konstituering.

De fastlægger følgende linje:

 

– Partierne forpligtiger sig til at stemme på Claus Omann Jensen (V) som 1. viceborgmester, der honoreres med ni procent af borgmesterhonoraret.

 

– Der er enighed om at etablere følgende udvalg med syv medlemmer:

 

Beskæftigelsesudvalget (uændrede opgaver) formand: (A) næstformand (O/V)

 

Skole og uddannelsesudvalg: (folkeskoler og skolefritidsordninger, overgang til ungdomsuddannelse, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, ungdomsskolen, fritidshjem, og klubber, uddannelsesvejledning, SSP mv)

Konstitueringspartierne ønsker et stærkere fokus på skolerne i kommunen. Med det nye udvalg ønskes der også et større fokus på overgangen fra skole til ungdomsuddannelser og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Formanden skal være fra socialdemokratiet og næstformand fra enten DF eller venstre.

 

Børne- og familieudvalg: (dagpleje og daginstitutioner, døgninstitutíoner for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge mv) dette da der er brug for at styrke forebyggende og tidlig indsats for børn og unge i kommunen. Baggrunden for etableringen er også at øge det fornødne fokus på udviklingen af kommunens store dagtilbudsområde.

Formand en bliver fra Venstre.

 

Sundhed-, idræt og kulturudvalg (sundhed, forebyggelse, fritid, idræt og kultur mv) formanden bliver fra Venstre.

 

Socialudvalg: (Uændrede opgaver)

Omsorgsudvalg: (Nuværende opgaver undtaget sundhed)

Formand bliver socialdemokrat og næstformand fra venstre eller DF.

Landdistriktsudvalg (Uændrede opgaver)

Formand fra Venstre.

Udviklingsudvalg: (Byen til vandet, kommuneplan, lokalplaner og øvrige planlægninger, erhvervsudvikling, turismeudvikling, almene boliger, køb og salg af jord mv)

Formand bliver fra Venstre.

Miljø- og Teknikudvalg (nuværende opgaver undtaget de opgaver der tillægges udviklingsudvalget)

Formanden bliver fra Dansk Folkeparti.

Børn og unge udvalg – formanden bliver en socialdemokrat