Så har vi fået en ny borgmester, der bygger sit arbejde på løftebrud og lukkethed.

Mindst to gange på valgaftenen kom Torben Hansen med et løfte, som han derefter løb fra.

Allerede inden valgstederne lukkede, besøgte Torben Hansen og forhandlerne for Socialdemokraterne de mindre partiers og listers valglokaler og lovede, at han ved 22.30-tiden ville indkalde dem til et møde. Det skete ikke.

Jeg opsøgte herefter Torben Hansen og havde omkring kl. 22.40 en samtale med ham, hvori jeg kunne fortælle ham, at Velfærdslisten og Radikale havde brugt ventetiden på at sikre opbakning fra de mindre partier og lister, som ville blive repræsenteret i det kommende byråd, til at pege på ham som borgmester. Hvis han indkaldte til et møde, kunne vi hurtigt lukke en aftale. Svaret var, at der lige ville gå et kvarter, fordi han først skulle have et møde med sit valgforbund. Jeg kunne godt begynde at samle partierne, så ville han indkalde. Det skete ikke.

I stedet satte han sig bag lukkede døre og forhandlede med Venstre og DF. Helt efter den samme lukkede model, som de tre partier brugte i forbindelse med skolelukningerne.

Resultatet er, at vi ganske vist har fået en ny borgmester, men samarbejdskulturen i Randers Byråd er og bliver den samme. Et ord er ikke et ord – og åbenhed er et fremmedord, som ingen i byrådsflertallet kender betydningen af.

At SF senere har tilsluttet sig konstitueringsaftalen, gør det ikke bedre. Dermed tilslutter SF sig også gruppen af løfte-brydere. Så sent som 30. september underskrev Charlotte Mølbæk på SF’s vegne ”Aftale om øget borgerinddragelse og større åbenhed i Randers Kommune”. Et initiativ, som Velfærdslisten og Radikale havde taget initiativ til. Af aftalen fremgår, at ”Det er de deltagende partiers/listers målsætning og krav, at den kommende borgmester har et mandat, der hviler på en egentlig politisk aftale, som støttes af et flertal, der forpligter sig til at arbejde for øget borgerinddragelse og større åbenhed samt gennemsigtige beslutningsprocesser.”

I konstitueringsaftalen, som SF nu har tilsluttet sig, står der intet om hverken øget borgerinddragelse eller større åbenhed og gennemsigtige beslutningsprocesser!

Åbenbart har Charlotte Mølbæk og SF prioriteret en udvalgsformandspost over øget borgerinddragelse og større åbenhed i den kommunale beslutningsproces.

For Velfærdslisten er et ord fortsat et ord. Og en aftale en aftale. Derfor kommer vi ikke til at stemme for Torben Hansen som borgmester. Vi ønsker øget borgerinddragelse og åbenhed.

 

Per Schultz-Knudsen
Organisationskoordinator, Velfærdslisten
Granvænget 11, Fårup