Der skal langt flere psykisk syge og sårbare i arbejde. Det er kort sagt målsætningen for projektet ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”

Projektet er et samarbejde mellem SIND Pårørenderådgivning og jobcentrene i Aarhus, Odder og Randers Kommune. Ved hjælp af tæt kontakt med borgerne og masser af opsøgende kontakt til virksomhederne i lokalområderne er de sammen i gang med at få flere psykisk syge og sårbare i fleksjob.

Og projektet nyder stor politisk opbakning. Med i projektets følgegruppe er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF). Han mener, at det er vigtigt med en særlig indsats på området:

“Vi lever i et land, hvor det at lykkes i livet er tæt forbundet med, om det lykkes at arbejde. Samtidigt er så mange af os påvirket af psykisk sygdom, hvad enten det er os selv eller en af vores nærmeste. De skal have al den støtte, de overhovedet kan få for at komme i job,” siger han.

I Randers Kommune er over 40 procent af de fleksjobstilkendte borgere, der har deltaget i projektet indtil videre, kommet i beskæftigelse. En fantastisk bedrift, mener formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, Christian Boldsen (V):

“Det er et fantastisk resultat. Under normale omstændigheder kan kommunen slet ikke tilbyde så bred en indsats og så tæt en opfølgning.  Samtidigt er der 1760 fleksjobbere i Randers kommune lige nu, og det er meget vigtigt, at vores borgere er selvforsørgende og har en så god livskvalitet som muligt,” siger han.

Implementering af projektet
Projektet har fået økonomiske midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering) og er foreløbigt sat til at vare tre år. Men både Aarhus og Randers Kommune vil gerne implementere projektets brede fremgangsmåde i kommunerne:

“Der, hvor projektet adskiller sig fra den indsats, der er i kommunerne i forvejen, er især, at samtalerne med borgerne omfatter meget andet end blot deres jobparathed. Også deres andre livsomstændigheder, som familierelationer, helbred og følelsesliv bliver taget i betragtning,” siger Thomas Medom.

Han mener desuden, at der skal ske en afbureaukratisering, så jobkonsulenterne bruger mere tid med borgeren og mindre på papirarbejde. Og så skal der skabes en større sammenhæng mellem de forskellige kommunale instanser:

“Lige nu har vi opdelt vores lovgivning, men vores liv er jo ikke delt op i forskellige dele. Derfor er det vigtigt, at vi løfter på alle fronter og bliver langt bedre til at koordinere de forskellige indsatser mellem jobcentrene og for eksempel socialpsykiatrien, så indsatsen rammer bredt. Alt dette er projektet i gang med at bekræfte, og det kan vi så tage med i kommunalt regi,” siger han.

Christian Boldsen overvejer mulighederne for et fast samarbejde mellem kommunen og private organisationer som SIND Pårørenderådgivning fremover:

“Jeg tror absolut på flere samarbejder på tværs både ved at sætte nogle konkrete mål for de økonomiske rammer og antallet af borgere, der skal i fleksjob,” siger Christian Boldsen.

FAKTA OM PSYKISK SYGDOM OG ARBEJDSMARKEDET:
Overordnet:

 • WHO (World Health Organisation) anslår, at depression og psykisk sygdom kommer til at være den største globale sundhedsudgift i 2020
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at psykisk sygdom direkte eller indirekte koster samfundet 55 milliarder kroner årligt. Det overstiger udgifterne til både kræft og kredsløbssygdomme.
 • Hver tredje dansker bliver ramt af psykisk sygdom i deres livstid. Det viser en stor befolkningsundersøgelse foretaget af blandt andet Aarhus Universitet.[1]

Om fleksjob:

 • En borger kan tilkendes fleksjob på baggrund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der forhindrer, at de er i stand til at arbejde på almindelige vilkår.
 • I 2016 var der 72.484 personer i fleksjob på landsplan. Dermed er antallet af folk i fleksjob fordoblet siden 2004, hvor der var blot 35.653 personer i fleksjob.
 • Efter førtidsreformen blev indført i 2013, er grænsen for, hvor mange timer man som minimum skal arbejde i fleksjob, sænket. Man kan nu få tilkendt fleksjob helt ned til to timer om ugen.
 • Yderligere information: bm.dk under ”Hvad er fleksjob?”

Om projekt ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”:

 • Det treårige projekt er et samarbejde mellem SIND Pårørenderådgivning, Aarhus, Randers og Odder Jobcentre
 • Formålet er at hjælpe borgere, der har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sårbarhed eller sygdom, i arbejde
 • Projektet varetages af en indsatsgruppe, der består af en projektleder og to projektmedarbejdere fra SIND Pårørenderådgivning
 • Derudover er der i hver kommune frikøbt en jobkonsulent til at arbejde målrettet med projektet i x-antal timer om ugen.
 • Alle konsulenter fra indsatsgruppen deltager i individuelle samtaler med borgerne og opsøger lokale virksomheder med henblik på oprettelsen af praktikpladser- eller fleksjobansættelser
 • Desuden deltager konsulenterne jævnligt i opfølgningssamtaler med virksomhederne, når en borger er kommet i praktik eller fleksjob
 • Projektet er finansieret med midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • Mere information om projekt ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”: http://brugdinrampe.dk/